Image

Anatomia i lokalizacja serca u ludzi

Anatomia serca jest bardzo ważną i interesującą sekcją nauki o strukturze ludzkiego ciała. Dzięki temu organowi krew przepływa przez nasze naczynia iw rezultacie utrzymuje się życie całego organizmu. Co więcej, trudno wyobrazić sobie lepiej znany organ, który jest używany nie tylko w pracy i w domu, w gabinecie lekarskim i podczas spaceru po parku, ale także w opowiadaniach, śpiewanych w wersetach i wymienianych w piosenkach.

Z położeniem serca osoby jest znane, być może, wszyscy, a od dzieciństwa. Jest to podyktowane zwiększoną dbałością o ciało z różnych punktów widzenia, niekoniecznie tylko od strony medycznej. Wydaje się, zatrzymać każdego przechodnia i zadać pytanie o lokalizację głównego organu miłości, który często nazywany jest sercem, a on natychmiast udzieli odpowiedzi. Ale rzeczywistość nie jest taka prosta. Większość ludzi powie tylko jedno zdanie: "w skrzyni". I formalnie będą mieli rację. Jednak o tym, gdzie dokładnie jest serce, nie mają pojęcia.

Lokalizacja serca w klatce piersiowej

Jak mówi anatomia, miejsce, w którym znajduje się serce, znajduje się naprawdę w jamie klatki piersiowej, a większość tego narządu znajduje się po lewej, a mniejsza po prawej. Tj jego położenie można nazwać asymetrycznym w odniesieniu do całkowitej przestrzeni skrzyni.

Warto tutaj zauważyć, że w jamie klatki piersiowej, w sensie globalnym, znajduje się cały kompleks narządów umiejscowionych między płucami, zwanych śródpiersia. Serce z dużymi naczyniami prawie całkowicie zajmuje środkową część, biorąc tchawicę, węzły chłonne i główne oskrzela do sąsiadów.

Zatem lokalizacja serca to nie tylko klatka piersiowa, ale śródpiersie. Jednocześnie należy wiedzieć, że dwa piętra wyróżniają się w śródpiersiu: górnym i dolnym. Natomiast w dolnej śródpiersiu znajdują się odcinki przednie, środkowe i tylne. Taki podział ma różne cele, na przykład jest bardzo wygodny przy planowaniu operacji lub radioterapii, a także pomaga w opisaniu lokalizacji patologicznego procesu i lokalizacji narządów. Na tej podstawie można powiedzieć, że lokalizacja serca w klatce piersiowej przypada na śródpiersie środkowe.

Od boków do ciała sąsiednich płuc. Częściowo pokrywają również jej przednią powierzchnię, która nazywa się mostkowo-mostkowym, i który organ przylega do przedniej ściany klatki piersiowej. Dolna powierzchnia styka się z membraną i dlatego ma nazwę przepony.

Aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się serce danej osoby, zobacz zdjęcie poniżej:

Na nim można obserwować dany organ w całej okazałości. Oczywiście w rzeczywistości wszystko nie wygląda tak kolorowo, jak na zdjęciu, ale dla wspólnego zrozumienia nie ma nic lepszego.

Kształt i wielkość serca u ludzi

Oprócz lokalizacji serca anatomia opisuje także jej kształt i rozmiar. Jest to organ w kształcie stożka z podstawą i wierzchołkiem. Baza jest odwrócona, z powrotem iz prawej strony, z góry na dół, z przodu iz lewej strony.

Jeśli chodzi o rozmiar, możemy powiedzieć, że u ludzi ten organ jest porównywalny do szczotki zaciśniętej w pięść. Innymi słowy, wielkość zdrowego serca i wielkość całego ciała danej osoby korelują się ze sobą.

U osób dorosłych średnia długość narządu mieści się zwykle w zakresie 10-15 cm (najczęściej 12-13). Szerokość w podstawie od 8 do 11, a przede wszystkim 9-10 cm, w tym samym czasie rozmiar przednio-tylny wynosi 6-8 cm (najczęściej około 7 cm). Średnia masa ciała osiąga 300 g u mężczyzn. U kobiet serce jest nieco jaśniejsze - średnio 250 g.

Anatomia serca: błona ściany serca

Oprócz wiedzy na temat tego, gdzie znajduje się serce człowieka, konieczne jest również posiadanie pojęcia o strukturze tego narządu. Ponieważ należy ona do zagłębienia, znajdują się w nim ściany i wnęka podzielona na komory. U ludzi mają one 4: 2 komory i przedsionki (odpowiednio lewą i prawą).

Ściana serca składa się z trzech skorup. Wewnętrzna jest utworzona przez płaskie komórki i wygląda jak cienki film. Jego nazwa to endokardium.

Najgrubsza środkowa błona nazywana jest mięśniem sercowym lub mięśnia sercowego. Anatomia jest najciekawsza w tej skorupie serca. W komorach składa się z 3 warstw, z których 2 są podłużne (wewnętrzna i zewnętrzna) i 1 okrągła (środkowa). W przedsionkach mięsień sercowy ma dwie warstwy: wewnętrzną podłużną i okrągłą zewnętrzną. Fakt ten powoduje większą grubość ściany komór serca w porównaniu z przedsionkami. Należy zauważyć, że ściana lewej komory jest znacznie grubsza niż prawa. Tę anatomię ludzkiego serca tłumaczy potrzeba większego wysiłku, aby popchnąć krew do dużego koła przepływu krwi.

Zewnętrzna osłona znana jest jako nasadka, która na poziomie dużych naczyń krwionośnych przechodzi do tak zwanego worka osierdziowego, zwanego osierdziem. Pomiędzy perimem a epicardium znajduje się wnęka worka osierdziowego.

Anatomia serca: naczynia i zastawki

Na zdjęciu, gdzie jest serce, jego naczynia są wyraźnie widoczne. Niektóre są trzymane w specjalnych rowkach na powierzchni ciała, inne pochodzą z serca, a inne wchodzą do niego.

Z przodu, a także na dolnej powierzchni komorowej znajdują się podłużne bruzdy międzykomorowe. Są dwa z nich: przód i tył. Idą w górę. A pomiędzy górnymi (przedsionkowymi) i dolnymi (komory) komórami ciała jest tzw. Bruzda wieńcowa. W tych bruzdach znajdują się gałęzie prawej i lewej tętnicy wieńcowej, które zasilają krew bezpośrednio do danego narządu.

Oprócz naczyń wieńcowych serca anatomia wyróżnia również duże pnie tętnicze i żylne wchodzące i opuszczające ten narząd.

W szczególności żyła główna (wśród której odróżnia się wyższego i gorszego), wchodząca do prawego przedsionka; pień płucny rozciągający się od prawej komory i przenoszący krew żylną do płuc; żyły płucne, które doprowadzają krew z płuc do lewego przedsionka; i wreszcie aorta, z której uwolnieniem z lewej komory zaczyna się duży krąg przepływu krwi.

Innym interesującym tematem, który podkreśla anatomia serca, są zawory, których punktem mocowania jest tak zwany szkielet serca, reprezentowany przez dwa włókniste pierścienie umieszczone pomiędzy górną i dolną komorą.

W sumie istnieją 4 takie zawory, jeden z nich nazywany jest zastawką trójdzielną lub prawostronną. Zapobiega cofaniu się krwi z prawej komory.

Kolejny zawór pokrywa otwór płucny, co zapobiega przepływowi krwi z tego naczynia do komory.

Trzeci - lewy zawór przedsionkowo-komorowy - ma tylko dwa zawory i dlatego wywołuje dwojakie. Jego inne imię to zastawka mitralna. Służy jako bariera przeciw przepływowi krwi od lewego przedsionka do lewej komory.

Czwarty zawór znajduje się przy wyjściu aorty. Jego zadaniem nie jest umożliwienie powrotu krwi do serca.

System przewodzenia serca

Studiując strukturę serca, anatomia nie pomija struktur, które stanowią jedną z głównych funkcji tego narządu. Odróżnia on tak zwany układ przewodzący, przyczyniający się do zmniejszenia jego warstwy mięśniowej, tj. zasadniczo tworząc bicie serca.

Głównymi elementami tego układu są węzły zatokowo-przedsionkowe i przedsionkowo-komorowe, wiązka przedsionkowo-komorowa z nogami, a także odgałęzienia rozciągające się od tych nóg.

Węzeł sinoatrialny nazywa się rozrusznikiem, ponieważ w nim generowany jest impuls, co daje polecenie zmniejszenia mięśnia sercowego. Znajduje się w pobliżu miejsca, w którym żyła główna górna przechodzi do prawego przedsionka.

Lokalizacja węzła przedsionkowo-komorowego w dolnej części przegrody międzyprzedsionkowej. Następnie pojawia się wiązka, podzielona na prawe i lewe nogi, co powoduje powstanie licznych gałązek przechodzących w różne partie organów.

Obecność wszystkich tych struktur dostarcza takich fizjologicznych cech serca, jak:

 • generowanie impulsów rytmicznych;
 • koordynacja skurczy przedsionkowych i komorowych;
 • synchroniczne zaangażowanie w procesie kurczenia się wszystkich komórek warstwy mięśniowej komór (co prowadzi do zwiększenia skuteczności skurczów).

Jak ustalić, co rani serce?

Mechanizm rozwoju bólu w sercu

Serce jest pustym narządem, którego ścianą jest mięsień sercowy. Wykonuje znaczną ilość pracy w ciągu życia osoby, rytmicznie się zmniejsza, dzięki czemu krew jest wypychana do naczyń i możliwy jest skuteczny obieg krwi. Normalne funkcjonowanie mięśnia sercowego jest możliwe dzięki wystarczającej ilości składników odżywczych i tlenu. W przypadku zmniejszenia przepływu krwi w mięśniu sercowym i jego niedotlenienia (niewystarczające dostarczanie tlenu) rozpoczyna się proces beztlenowego (beztlenowego) rozszczepiania glukozy, podczas którego uwalniany jest kwas mlekowy.

Znaczna ilość zakończeń nerwów czuciowych zlokalizowana jest w sercu, które reagują na wzrost stężenia kwasu mlekowego w postaci charakterystycznych odczuć bólowych. Dlatego głównym mechanizmem rozwoju bólu w sercu jest niedożywienie i tlen w mięśniu sercowym. Również podrażnienie zakończeń nerwowych serca może być spowodowane procesem zapalnym w jego tkankach, podczas którego uwalniane są mediatory stanu zapalnego prostaglandyn (powodują pęcznienie tkanki, pogorszenie przepływu krwi przez żyły, a także bezpośrednio drażnią zakończenia nerwowe).

Kiedy twoje serce boli?

Istnieje kilka typowych patologicznych przyczyn, które prowadzą do rozwoju bólu. Należą do nich:

 • Stabilna dławica piersiowa jest zespołem objawiającym się bólem ściskającym, który zwiększa się po stresie fizycznym lub emocjonalnym. Podstawą tego stanu jest zmiana miażdżycowa naczyń wieńcowych (tętnic, które zapewniają krążenie krwi w mięśniu sercowym) z odkładaniem się cholesterolu w ich ścianach i zmniejszeniem światła (tworzenie blaszki miażdżycowej).
 • Niestabilna dławica piersiowa - pojawienie się specyficznego bólu, niezwiązanego z wysiłkiem fizycznym lub stresem emocjonalnym człowieka. Ból charakteryzuje się znaczną intensywnością i jest prekursorem zawału mięśnia sercowego (śmierć tkanki).
 • Zawał mięśnia sercowego - intensywny ból powstaje w wyniku śmierci regionu mięśnia sercowego po ostrym zaburzeniu krążenia krwi.
 • Zapalenie mięśnia sercowego to zapalenie mięśnia sercowego, które może mieć inne pochodzenie (infekcje, proces autoimmunologiczny z "błędną" produkcją przeciwciał przez układ odpornościowy do tkanek serca).
 • Kardiomiopatia jest zaburzeniem metabolicznym w komórkach mięśnia sercowego (kardiomiocytach), które jest najczęściej wynikiem długotrwałego zatrucia (nadużywanie alkoholu, palenie tytoniu, długotrwałe narażenie na trucizny przemysłowe i niektóre leki na ludzki organizm).

Ból serca może również rozwinąć się na tle dystonii wegetatywnej i naczyniówki u kobiet. Nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i zwykle mają mrowiący charakter.

Jak zrozumieć, że serce boli?

Aby zrozumieć naturę bólu, który może być związany z patologicznym procesem serca, należy zwrócić uwagę na kilka czynników, do których należą:

 • Lokalizacja bólu.
 • Natura bólu.
 • Związek z różnymi procesami i aktywnością osoby (związek z aktywnością fizyczną, pozycją ciała, stresem emocjonalnym).

Zwracając uwagę na te czynniki, osoba będzie w stanie zrozumieć źródło bólu, co umożliwi natychmiastowe skonsultowanie się z lekarzem lub wezwanie karetki pogotowia.

Gdzie boli serce?

Najbardziej typową lokalizacją bólu, wskazującą na możliwą chorobę serca, jest obszar klatki piersiowej po lewej stronie mostka (kość, która łączy żebra z przednim i znajduje się w środku). Również ból serca charakteryzuje się napromieniowaniem. Oznacza to, że głównym miejscem występowania bólu jest klatka piersiowa, głównie w lewej części ciała, ale jednocześnie ból można podać lewemu ramieniu, ramieniu, ramieniu, a także lewej połowie szyi.

Ból w osteochondrozie może mieć podobną lokalizację, ale różnią się one charakterem (brak odczuwania zgniecenia serca) i nie mają bezpośredniego związku z wysiłkiem fizycznym. Nieco rzadziej (zwykle u mężczyzn z hiperstemiczną budową ciała, a także z nadmierną pełnością), napromieniowanie bólu może być zlokalizowane w górnym brzuchu, przez co problemy z sercem często mylone są z chorobami żołądka i jelit.

Jak boli serce?

Ważnym kryterium dla określenia pochodzenia bólu serca jest ich natura. Przy niewystarczającym odżywianiu mięśnia sercowego ból ma typowy charakter ucisku, który zwiększa się po stresie fizycznym lub emocjonalnym. Objawy niestabilnej dławicy piersiowej i zawału mięśnia sercowego charakteryzują się silnym bólem, niezwiązanym z wysiłkiem fizycznym. Zwykle pojawia się nagle, dając lewą połowę ciała, towarzyszy strach przed śmiercią.

Z powodu zapalenia mięśnia sercowego i kardiomiopatii bóle ciągną się, są nudne, nie mają też związku z ćwiczeniami. Dystonia naczyniowo-naczyniowa (naruszenie wegetatywnej regulacji czynności serca, naczyń i narządów wewnętrznych), a także neurotyczne stany, które często występują u kobiety, objawiają się uczuciem mrowienia w lewej połowie klatki piersiowej.

Aby rzetelnie ustalić przyczynę, lokalizację, a także charakter bólu, należy zawsze skonsultować się z lekarzem. Specjalista wyznaczy dodatkowe instrumentalne lub funkcjonalne badanie, aby potwierdzić lub wyeliminować patologię serca.

Gdzie jest ludzkie serce

Każdy wie, która strona serca człowieka. Zwykle większość (dwie trzecie) znajduje się po lewej stronie, nieznacznie przechwytując przestrzeń po prawej stronie. Lokalizacja może zależeć od budowy, wieku i anatomicznych cech organizmu.

Większość serca jest po lewej stronie.

Kształt, wielkość i granice serca

Serce jest głównym narządem dopływu krwi, który ma wygląd mięśniowy woreczek. Jego kształt zależy od stanu łuków tworzących krawędzie.

W zależności od charakterystyki i wielkości głównych części ciała, sylwetka może być:

Cechy kształtu serca aorty

Umiejscowienie narządu w klatce piersiowej jest asymetryczne, znajduje się po lewej stronie i jest pochylone w dół. Mała część wystaje w prawo. Boki i góra są pokryte obszarami płuc, dno - przepona. Przód serca jest chroniony przez klatkę piersiową, z tyłu - zespół narządów między przestrzenią opłucnej lewej i prawej (śródpiersia). Lewa krawędź organów jest zaokrąglona (ze względu na pogrubioną ścianę lewej komory), a prawa krawędź jest ostro zakończona.

Rozmiary muskularnej torby są indywidualne dla każdej osoby.

Na podstawie danych statystycznych wyznaczane są wartości średnie:

 • podłużna (różnica od najdalszego punktu konturu do wierzchołka prawego rogu) wynosi 12-13 cm;
 • średnica (suma rozmiarów prawej i lewej) - od 9-9,5 do 10,5 cm;
 • rozmiar anteroposterior (szerokość wiązki naczyniowej) - 6-7 cm.

Na wielkość serca wpływa płeć, wiek i cechy fizjologiczne (rozwój mięśni). Mężczyźni mają większe serce (średnio 300 g) niż kobiety (około 250 g).

Jak serce wygląda normalnie, widać na zdjęciu.

Zdrowe ludzkie serce

Granice serca

Aby określić prawy, lewy, dolny i górny poziom, stosuje się metodę perkusji (uderzając palcami w obszar żeber od krawędzi mostka w kierunku środka). Przy takim manipulowaniu w obszarze worka mięśniowego powstaje tępy dźwięk (uderzanie w płuca wywołuje wyraźny dźwięk), który umożliwia ustalenie krawędzi lokalizacji narządu życiowego.

Tabela "Granice serca"

W 5 przestrzeni międzyżebrowej znajduje się szczyt torby mięśniowej. Jest przesunięty bardziej do wewnątrz o 1,5-2 cm linii środkowoobojczykowej (po lewej).

Pozycja serca: w lewo lub w prawo

Silnik na żywo znajduje się w górnej części ludzkiego ciała. Zwykle znajduje się w lewej komorze klatki piersiowej.

Niuanse jego umieszczenia zależą od anatomii (składu ciała), wieku i płci i różnią się trzema głównymi przepisami:

 1. Poziome lub poprzeczne umieszczenie - prawie leżąca pozycja cienia serca. W tym przypadku średnica jest nieco większa niż średnia, a średnica podłużna jest mniejsza. Kąt osi serca wynosi 36-47 stopni. "Talia" ma wyraźny zarys. Kształt serca jest sferyczny.
 2. Pionowo - prawie stojąca pozycja serca w klatce piersiowej. Dlinnik bardziej niż zwykle, a średnica - mniejsza. Oś sylwetki serca jest przechylona na 48-58 stopni. "Talia" - wygładzona.
 3. Ukośne - najczęstsza pozycja ludzkiego "silnika". Kształt sylwetki serca w tym przypadku jest zbliżony do trójkąta. Kontur cienia jest słabo wyśledzony. Oś worka mięśniowego ma nachylenie 44-48 stopni.

Najczęstsza lokalizacja ludzkiego serca

Pozycję i kształt ludzkiego silnika można także określić na podstawie fizjologicznej struktury ciała. U osób z szeroką i krótką klatką piersiową serce podnosi się z wysoką przeponą i prawie pada na nią, co powoduje jej poziome położenie.

Ale dla posiadaczy zwężonej i wydłużonej klatki piersiowej, przepona ma niski stan i przyczynia się do rozciągnięcia mięśnia worka, przesuwając go do pozycji pionowej. Najczęściej są ludzie z objawami pierwszego i drugiego typu - to ukośne umiejscowienie.

Czy po prawej stronie jest serce?

W rzadkich przypadkach istnieje prawostronne uporządkowanie serca. Nieprawidłowe tworzenie się narządów może wystąpić nawet w okresie prenatalnym, i pomimo zwykłej aranżacji po lewej, może znajdować się po prawej stronie. Ta anomalia nazywa się dekstrokardią lub transpozycją, czyli jest lustrzanym rzutem sylwetki serca.

Gdzie jest serce? FOTO

Ludzkie serce przesuwa krew przez ciało, wysysając je z żylnych pni i pompując je do tętnic. Jest to wydrążony organ mięśniowy w postaci stożka, a jego wnęka podzielona jest na dwie przedsionki i dwie komory. Lewe przedsionek i komora tworzą razem "serce tętnicze", ponieważ pracują z krwią tętniczą, to jest częścią indukcyjną. Prawa komora i przedsionek to "serce żylne", nazwane od rodzaju pompowanej krwi. W medycynie skurcz serca nazywa się skurczem, a rozkurcz jest rozkurczowy.

Kształt, rozmiar i waga serca

Kształt serca wszystkich ludzi jest inny i zależy od płci, wieku, zdrowia, budowy ciała i wielu innych czynników. Istnieje wiele uproszczonych modeli tego ciała, opisanych za pomocą różnych stereometrycznych figur. Równocześnie rozróżnia się miarę wydłużenia formy, która jest proporcją maksymalnego podłużnego i poprzecznego wymiaru serca. Typ ciała hipersthenicznego charakteryzuje stosunek zbliżony do jedności, a asteniczny około półtora. U dorosłych długość serca mieści się w zakresie od dziesięciu do piętnastu centymetrów, szerokość u podstawy wynosi od dziewięciu do dziesięciu, a rozmiar przednio-tylny wynosi od sześciu do siedmiu centymetrów. Masa męskich serc leży w zakresie 275-385 gramów, a u kobiet od 203 do 302 gramów.

Gdzie jest serce?

Obraz położenia serca. Serce znajduje się asymetrycznie w stosunku do linii środkowej ciała, z 2/3 serca po lewej stronie i trzecim po prawej stronie. Jednocześnie rozróżnia poprzeczne, ukośne i pionowe położenie ciała. Pionowo obserwuje się głównie u osób z wąską i długą klatką piersiową, poprzeczne charakteryzuje się szeroką i krótką klatką piersiową. Niezależnie, serce jest w stanie zapewnić powrót żylny tylko na naczyniach, które znajdują się obecnie ponad szczytem przedsionków, innymi słowy, przepływ odbywa się pod wpływem grawitacji, przez działanie sił grawitacyjnych. W układzie krążenia układu hydraulicznego serce jest pompą, która nieustannie pompuje krew do tętnic. Przez siedemdziesiąt lat serce przeciętnego człowieka wykonuje ponad 250000 000 uderzeń i udaje mu się pompować 250 000 000 litrów krwi.

Serce znajduje się przeważnie po lewej stronie klatki piersiowej w osierdziu, które nazywa się osierdziu, które oddziela serce od innych narządów. Ściana serca składa się z trzech warstw: epicardium, meocardium i endocardium.

Struktura serca

Prawa komora i lewe przedsionki tworzą mały krąg krążenia krwi, a lewa komora i prawe przedsionek tworzą duże koło.

Ściana lewej komory jest około trzy razy grubsza od ściany prawej komory, co tłumaczy się tym, że lewica musi mieć wystarczającą moc, aby popchnąć krew do krążenia ogólnoustrojowego dla całego ciała, gdzie ciśnienie krwi jest zauważalnie wyższe niż w małym krążeniu.

Aby utrzymać przepływ krwi w jednym kierunku, natura używała zastawek, które albo przepuszczały krew, albo blokowały jej przepływ. Pomiędzy lewym przedsionkiem a lewą komorą znajduje się zastawka dwudzielna dwudzielna, a pomiędzy prawym przedsionkiem i prawą komorą znajduje się zastawka trójdzielna. Ponadto dostępne są również zastawki płucne i aortalne do kontrolowania odpływu krwi z obu komór. Kontrolują przepływ krwi.

Serce - lokalizacja, struktura, projekcja na powierzchni klatki piersiowej. Komory serca, otwory serca. Zawory serca - struktura i funkcja.

Serce jest wydrążonym narządem mięśniowym w kształcie stożka, 250-360 g, u noworodków 25 g.

Znajduje się w jamie klatki piersiowej, za mostkiem, w przedniej części śródpiersia: 2/3 w lewej połowie, 1/3 w prawej. Szeroka podstawa jest skierowana do góry i do tyłu, a zwężona część końcówki w dół, do przodu i do lewej. Serce ma dwie powierzchnie: przednio-stawową i dolną przeponową.

Położenie serca w klatce piersiowej (rozwarcie osierdzia). 1 - lewa tętnica podobojczykowa (a. Subclavia sinistra); 2 - lewa wspólna arteria szyjna (a. Carotis communis sinistra); 3 - łuk aorty (arcus aortae); 4 - pień płucny (truncus pulmonalis); 5 - lewa komora (ventriculus sinister); 6 - wierzchołek serca (apex cordis); 7 - prawa komora (ventriculus dxter); 8 - prawe przedsionki (atrium dextrum); 9 - osierdzie (osierdzie); 10 - lepsza żyła główna (z przewagą Cava); 11 - pień ramienno-głowowy (truncus brachiocephalicus); 12 - prawa tętnica podobojczykowa (a. Subclavia dextra) [1989 Lipczenko V. Ya Samusev RP - Atlas normalnej anatomii człowieka]

Struktura ściany serca to 3 warstwy: wewnętrzna ENDOCARD (spłaszczony, cienki, gładki śródbłonek) - linie wewnętrzne, tworzą z niego zawory; Miokardium (tkanka mięśnia sercowego prążkowana - mimowolne skurcze). Mięsień komór jest lepiej rozwinięty niż przedsionki. Warstwa powierzchniowa mięśni przedsionkowych składa się z poprzecznych (kołowych) włókien wspólnych dla obu przedsionków i głębokich z pionowo (wzdłużnie) ułożonych włókien, które są niezależne dla każdego przedsionka. W komorach są 3 warstwy mięśni: powierzchowne i głębokie są wspólne dla komór, środkowa okrągła warstwa jest oddzielna dla każdej komory. Z głęboko uformowanej mięsistej poprzeczki i mięśni brodawkowatych. Pęczki mięśni są słabe w miofibryle, ale są bogate w sarkoplazmy (lżejsze), wzdłuż których znajduje się splot włókien nerwowych i komórki nerwowe - system przewodzenia serca. Tworzy węzły i wiązki w przedsionkach i komorach. EPIKARD (komórki nabłonkowe, wewnętrzny liść błony surowiczej osierdzia) pokrywa zewnętrzną powierzchnię i najbliższe części aorty, pień płucny i puste żyły. PERICARD - zewnętrzna ulotka serca. Pomiędzy wewnętrznym liścia osierdzia (nasierdzia) i zewnętrznym znajduje się szczelinowa jama osierdziowa.

Serce; przekrój podłużny. 1 - lepsza żyła główna (z przewagą Cava); 2 - prawe przedsionek (atrium dextrum); 3 - prawy zawór przedsionkowo-komorowy (valva atrioventricularis dextra); 4 - prawa komora (ventriculus dxter); 5 - przegrody międzykomorowej (interventriculare przegrody); 6 - lewa komora (ventriculus sinister); 7 - mięśnie brodawkowate (mm Papillares); 8 - akordy ścięgniste (chordae tendineae); 9 - lewy zawór przedsionkowo-komorowy (valva atrioventricularis sinistra); 10 - lewe przedsionek (atrium sinistrum); 11 - żyły płucne (v. Pulmonales); 12 - łuk aorty (arcus aortae) [1989 Lipczenko V. Ya Samusev R P - Atlas prawidłowej anatomii człowieka]

Mięśniowa warstwa serca (według R. D. Sinelnikov). 1 - vv. pulmonales; 2 - auricula sinistra; 3 - zewnętrzna warstwa mięśniowa lewej komory; 4 - środkowa warstwa mięśniowa; 5 - głęboka warstwa mięśniowa; 6 - bruzdy zębowe przednie; 7 - valva trunci pulmonalis; 8 - valva aortae; 9 - stolik atrium; 10 - v. cava superior [1978 Kraev AB - Human Anatomy, Volume II]

Prawa połowa serca (otwarty) [1979 Kourepina M M Vokken GG - Atlas ludzkiej anatomii]

Na przedniej ścianie klatki piersiowej z brzegu serca są wyświetlane:

Górna granica jest górną krawędzią chrząstki trzeciej pary żeber.

Lewa granica wzdłuż łuku od chrząstki 3 lewego żebra do rzutu wierzchołka.

Szczyt w lewej piątej przestrzeni międzyżebrowej 1-2 cm przyśrodkowo do lewej linii środkowoobojczykowej.

Prawa krawędź znajduje się 2 cm na prawo od prawego brzegu mostka.

Opuść od górnej krawędzi chrząstki 5 prawych żeber do rzutu wierzchołka.

U noworodków serce jest prawie całkowicie po lewej stronie i leży poziomo.

U dzieci poniżej jednego roku szczyt jest 1 cm poprzeczny do lewej linii środkowoobojczykowej, w 4. przestrzeni międzyżebrowej.

Rzut na przednią powierzchnię klatki piersiowej serca, zawory klapowe i półksiężycowe. 1 - projekcja tułowia płucnego; 2 - rzut lewej zastawki przedsionkowo-komorowej (dwupłatkowej); 3 - wierzchołek serca; 4 - rzut prawego zastawki przedsionkowo-komorowej; 5 - rzut zastawki półksiężycowej aorty. Strzałki wskazują miejsca odsłuchu lewego przedsionkowo-komorowego i zastawki aortalnej [1973 - Human Anatomy]

Komory, dziury. Serce jest podzielone przez podział wzdłużny na lewą i prawą połówkę. Na górze każdej połówki znajduje się atrium, na dole - komora. Przedsionki komunikują się z komorami przez otwór przedsionkowo-komorowy. Występy przedsionków tworzą prawe i lewe uszy przedsionka. Ściany lewej komory są grubsze niż ściany prawej (lepiej rozwinięte miokardium). W prawej komorze znajdują się 3 (częściej) mięśnie brodawkowe, z lewej - 2. Krew wchodzi do prawego przedsionka od górnych (opada z góry), dolnych pustych (z powrotem poniżej) żył, żył zatoki wieńcowej serca (poniżej dolnego żyły głównej dolnej). 4 żyły płucne płyną w lewo. Z prawej komory dochodzi pień płucny, od lewej - aorta.

Serce: A - z przodu; B - za [1979 Kurepina MM M Vokken GG - Human Anatomy Atlas]

Zawory serca (klapki z fałdów śródskładkowych) zamykają otwory przedsionkowo-komorowe. Prawo - 3. składanie, lewo - 2. składanie (mitral). Gwinty ścięgien zaworów są połączone z mięśniami brodawkowatymi (dlatego nie dochodzi do nich, nie ma odwrotnego przepływu krwi). Przy otworach tułowia płucnego i aorty znajdują się zastawki półksiężycowe w postaci 3 kieszeni otwierających się w kierunku przepływu krwi. ↓ ciśnienie w komorach, potem krew płynie do kieszeni, krawędzie z bliska → nie ma przepływu krwi z powrotem do serca.

Gdzie boli serce

Gdzie boli serce - pytają wielu, którzy mają coś w skrzyni. Trudno zrozumieć cokolwiek w tym pytaniu dla osoby, która nie rozumie, teraz na przykład serce cierpi lub osteochondroza.

Ale co powiedziec o prostej osobie, lekarz jest czasami trudny do postawienia diagnozy bez dodatkowych egzaminów.

Serce tam, gdzie jest i jak boli:


Spójrz na obraz na samym początku artykułu, który był specjalnie poszukiwany, aby wyraźnie widzieć wszystkie strefy, bóle w twoim sercu.

Chcę, abyś spojrzał na niego bardzo uważnie, jeśli są to obszary twojego bólu, wstań i natychmiast udaj się do lekarza. Musisz chronić swój motor - twoje serce pęknie, będzie trudne do naprawienia.

Gdzie jest serce, myślę, że wszyscy wiedzą. Po lewej pod klatką piersiową, połóż dłoń i może usłyszeć bicie. Normalnie nie powinniśmy go słyszeć. Rytmy muszą być wyraźne, bez przerwy.

Jest wiele takich przypadków, u lekarza osoba skarży się na bóle w klatce piersiowej, przechodzi przez kardiogram - ona jest normalna. Co zatem boli w klatce piersiowej? Czasem nie jest potrzebny kardiolog, ale ortopeda lub neurolog.

Pierwszą rzeczą, o której chcę cię ostrzec, jest to, aby nigdy nie przeoczyć pierwszych dzwonów w piersiach. Później dowiesz się, czy twoje serce lub kręgosłup boli, na początku badania. Z powodu braku aktywności tracisz czas, kiedy możesz sobie pomóc.

Gdzie serce boli zdjęcie:

Patrz, tu jest nasze serce, ta strefa jest podświetlona.

Więc zaczyna boleć podczas ataków, zwracać uwagę na to, gdzie są punkty bólu, nigdy nie ignorować pomocy lekarzy. Wiedz, że może cię to kosztować życie.

Zwróć uwagę na strefę bólu w strasznej chorobie - zawał mięśnia sercowego. Jeśli cierpisz na te obszary, natychmiast wezwij pogotowie.

Nie mniej groźny objaw zmian w naczyniach - dławica piersiowa. Zobacz i zapamiętaj, gdzie twoje serce boli z dławicą piersiową. Wybrano dwa obrazy dla dokładniejszych stref.

Kolejny obraz lokalizacji stref z atakami stenokardii.

Gdzie boli serce, objawy, które wymagają natychmiastowego badania:

 • W klatce piersiowej odczuwa się lekkie uczucie mrowienia.
 • Ciężar w klatce piersiowej.
 • Ostry, kłujący ból.
 • Wdychanie nie zapewnia wystarczającej ilości powietrza.
 • Kręcą się w głowie.
 • Moja pierś pali i boli.

Szwy ostry ból:

Czy znasz taki ból? Jakby z igłą przez kilka sekund utknął w sercu. Czasami to trwa przez dłuższą chwilę.

Co oznacza ten ból:

Najprawdopodobniej dławica objawia się brakiem tlenu w samym mięśniu sercowym, cierpi.

Może pomóc:

Zmiana stylu życia. Rzuć palenie, pić, trochę jeść. Jedzenie tylko zdrowe. Ale to nie wystarczy. Ruch to twoje motto. Aby usunąć atak, potrzebujesz albo walidacji albo nitrogliceryny. Niektórzy pacjenci tego nie tolerują.

Klatka piersiowa:

Dokładna transmisja słów - jakby coś leżało na piersi. Podobnie jest z cardioneurosis. Powodem tego jest długi, wyczerpujący stres.

Może pomóc:

Naucz się nie reagować gwałtownie na wszelkiego rodzaju nonsensy, tak jak ktoś nie powiedział ani nie zrobił czegoś. Wszyscy nasi psychos nie na darmo dbają o naczynia, a za nimi na mięśnie.

Chodźcie więcej, umieć mentalnie umieścić szklaną ścianę między sobą a niepożądanym rozmówcą. To na pewno pomaga.

Jeśli się zestresujesz - nie siedź ani nie kładź się. Wyjdź na zewnątrz, idź, aż zmęczenie cię pokona. Nie można pozostać nieaktywnym w stresie.

Jeśli nie będziesz rozpraszać w nocy, pamiętaj, aby wziąć kojącą ziołową herbatę lub pigułkę (waleriany, mięta, motherwort). Nie opóźniaj stresu przez kilka dni - to jest niebezpieczne. Natychmiast rozwiązuj problemy na miejscu. Nie zapomnij o witaminach i minerałach.

Gdzie serce boli, rozumiemy dalej:

Dizzy:


Kiedy trzeba schylić się lub zmienić pozycję ciała, wszystko nagle gdzieś się unosi. Zaczyna czuć się źle. Zmierz ciśnienie natychmiast, jeśli jest normalne, po prostu połóż się. Jeśli twoja głowa nie przestaje się obracać, zasięgnij pomocy medycznej.

Podwyższonym tonometrem, weź dodatkowe captopril lub lizynopryl.

Testuj, jeśli nie zdiagnozowałeś swojej choroby, powinien być natychmiast. W ten sposób objawia się nadciśnienie (wysokie ciśnienie krwi) lub odwrotnie, ciśnienie spadło.

Ból w klatce piersiowej i pieczenie:

Do tych objawów dołączają również ból, pieczenie, uczucie ucisku w sercu. Czułem, ściskając to.

Może dawać pod lewym łopatką, bardzo często w lewej ręce, a także w dolnej szczęce.

Objawom towarzyszy brak powietrza, szybki puls i lęk. Pacjent usztywnia się w jednym miejscu.

Ten objaw wskazuje na poważną chorobę serca, jej odchylenia. Choroba niedokrwienna serca - tak się nazywa. Winowajcą jest niski poziom cholesterolu o niskiej gęstości (złego cholesterolu).

Traktuj chorobę stale i poważnie. Z nieleczoną chorobą za kilka lat będziesz miał wyżej opisaną masę chorób.

Powstanie dusznica bolesna, nerwica ser- ca, nadciśnienie, skurcze. Ciśnienie zacznie podskakiwać w górę iw dół.

Pamiętaj, aby zrobić kardiogram, włączyć testy cholesterolu i cukru. Traktuj z poważnym podejściem. Pomóżcie metodom leczenia ludowego. Najważniejsze jest zdrowe odżywianie i sport.

Pamiętaj, aby odżywiać mięsień sercowy potasem i magnezem. Spośród produktów jest ich wiele w bananach, twarogu, suszonych morelach, jabłkach, burakach i marchwi.

Skrócenie oddechu, obrzęk:

Niewydolność serca to sposób, w jaki się objawia. Pierwszą rzeczą, jaką musi zrobić pacjent, jest usunięcie soli ze stołu i użycie jej. Po drugie, ścisłe przestrzeganie leczenia. Trudno jest złamać serce. Ułatw mu też życie.

Inne przyczyny bólu serca to:


Takie bóle są bardzo częste w innych chorobach:

 1. Zapalenie mięśnia sercowego (zapalenie mięśnia sercowego - sprawcy bakterii i wirusów).
 2. Zapalenie osierdzia (zapalenie koszulki serca).

Temperatury mogą rosnąć i nie są związane z wysiłkiem fizycznym. Podczas zażywania nitrogliceryny ból nie ustępuje.

 1. Osteochondroza naszego klatki piersiowej kręgosłupa. Naturę takiego bólu usuwa się przez ibuprofen, diklofenak, indometacynę.
 2. Neuralgia międzyżebrowa i bóle mięśni dają objawy bólu serca. Kiedy naciskasz mięśnie między żebrami, poczujesz silny ból. Z głębokim oddechem, staje się silniejszy lub zmiana pozycji ciała. Potrzebujesz znieczulenia.
 3. Choroby przełyku, wrzody żołądka również powodują ból w sercu.
 4. Zapalenie żołądka lub zapalenie pęcherzyka żółciowego. Taki ból nasila się przed lub po spożyciu i składzie żywności.
 5. Wady serca i nerwice również powodują ból serca.

Obowiązkowe badanie jest konieczne w przypadku niewygodnych warunków w sercu, aby dokładnie wiedzieć, co jest z tobą.

Gdzie boli ludzkie serce, jak mu pomóc:

Poniżej napiszę listę poważnych nawyków, które musisz porzucić i wprowadzić do swojego życia te, które są niezbędne dla zdrowego serca.

Bardzo niebezpieczne:

Jedz na wysypisku: bardzo niebezpieczne dla serca, nawet jeśli nie ma ani jednego grama nadwagi. Obciążenie jamy brzusznej wzrasta, serce zaczyna działać z podwójnym obciążeniem.

Ataki serca przy stole stają się coraz częstsze.

Niebezpiecznie jest jeść w czerwonym mięsie:

Jest źródłem złego cholesterolu. Takie mięso - wieprzowina, jagnięcina, wołowina zawierają tłuszcz nasycony - ogromną ilość cholesterolu. Zdrowi ludzie są trochę na stole i nie więcej niż dwa razy w tygodniu możesz sobie pozwolić. Nie będziemy mówić o chorych, wszystko jest napisane powyżej.

Długo usiądź przed telewizorem:

A komputer jest również niebezpieczny. Czasami osoba nie porusza się przez kilka godzin. Jakie to jest zdrowie?

U osoby siedzącej wzrasta poziom cukru we krwi, zaburzony jest metabolizm. I nie tylko to - krążenie krwi - podstawa ludzkiego życia - słabnie.

Kiedy siedzisz, krew zostaje zakłócona w kończynach. Zagęszczenie i skrzepy krwi w takich przypadkach nie będą na ciebie czekać.

Utrzymuj zęby w czystości:

Niebezpiecznie jest ich nie czyścić. Dlaczego? W jamie ustnej jest ogromna ilość bakterii. Prowadzą do krwawiących dziąseł, bakterie spokojnie wchodzą do krwioobiegu, a następnie do serca.

Udowodniono, że skrzepy krwi tworzą się, a krew gęstnieje. Odłączony skrzeplina prowadzi natychmiast do zawału serca, zatoru tętnicy płucnej lub śmierci.

Gdzie boli serce, ustal przyczyny bólu:


W diecie niebezpieczne jest nie posiadanie owoców i warzyw:

Zawierają witaminy, mikroelementy, pektyny, błonnik. Bez tej kompozycji serce nigdy nie będzie zdrowe.

Zwróć uwagę na chrapanie:

Jego obecność zawsze mówi o chorobach serca. Zatrzymanie oddychania podczas snu nie jest rzadkością.

Niebezpiecznie jest uprawiać wiele sportów od razu:

Często zdarza się, że osoba postanowiła uprawiać sport i od samego początku. Chcę natychmiast, natychmiast schudnąć, podciągnąć się, dobrze wyglądać.

Niestrudzenie, zapominając o swojej wadze, nie wyćwiczone serce zaczyna biegać, ćwiczyć, chodzić do łaźni i sauny. A co z sercem? Jest w szoku. Co słychać u mistrza, czy on jest poza zasięgiem jego umysłu?

Należy pamiętać - taki ładunek jest ogromnym stresem dla serca. Czasem robią to przed zawałem serca. Serce nie mogło się oprzeć.

Gdzie boli serce, wynik:

Zdrowy tryb życia jest konieczny dla nas wszystkich. Konieczne jest stopniowe i stopniowe rozpoczęcie i kontynuowanie obciążeń. Im starsza osoba, tym bardziej wymagający jesteś z ładunkiem. Cicho idź, będziesz kontynuował.

Mam nadzieję, że cię nie przestraszyłem, życie dzieje się jeszcze bardziej poważnie. Teraz wiesz, gdzie serce boli, gdzie jest i jak boli.

Pozwól, że przypomnę ci jeszcze raz, o każdy ból w sercu lub jego okolicy, natychmiast do lekarza. Nie potrzebujesz żadnych środków ludowych, ziół i naparów. Kiedy znasz swoją diagnozę, wszystko to będzie działać.

Gdzie ludzkie serce jest normalne, nienormalna lokalizacja

Z tego artykułu dowiesz się: gdzie jest serce, z której strony i jak dokładnie znajduje się w normie, i jakie są anomalie jego pozycji.

Autor artykułu: Alina Yachnaya, chirurg onkolog, wyższe wykształcenie medyczne z dyplomem z medycyny ogólnej.

Zwykle ludzkie serce znajduje się za mostkiem i jest nieznacznie przesunięte w lewo. Istnieje jednak również nietypowy układ narządu - lustro lub dekstrokardia, która nie objawia się szczególnymi objawami.

Jak serce osoby w normie

Gdzie jest serce osoby w normie? Znajduje się za mostkiem (w jego dolnej części). Charakteryzuje się asymetrycznym ułożeniem: jeśli spojrzysz na linię środkową ciała, to większość z nich będzie umiejscowiona po lewej stronie, a tylko prawe przedsionek znajdzie się po prawej stronie.

Oś wzdłużna ciała znajduje się ukośnie: jest skierowana z prawej strony na lewą, z góry na dół i z lewej strony z powrotem, i z prawej strony do przodu. Jeśli spojrzysz na stosunek osi ciała względem osi ciała, otrzymasz kąt równy (w przybliżeniu) 40 stopni.

Nieprawidłowe umiejscowienie serca

Pod działaniem niekorzystnych czynników na układanie serca w okresie prenatalnym (genetycznym lub zatruciem), jego patologiczne umiejscowienie po prawej stronie lub przemieszczenie jego osi (góra nie jest nachylona, ​​ale prosta) może się kształtować.

Organ po prawej, jakby odbity w lustrze, dlatego taki układ nazywa się lustrem (dekstrokardią, transpozycją).

Przy zmienionej lokalizacji serca w klatce piersiowej zwykle nie obserwuje się specjalnych zaburzeń w jego aktywności, a osoby o takim układzie mogą narzekać nie na swoją pracę, ale na dyskomfort w tchawicy lub przełyku. Jednakże często z takimi anomaliami obserwuje się nienormalny rozwój przegród, zastawek lub naczyń. W takim przypadku osoba będzie wykazywać objawy odpowiadające tym zaburzeniom.

Zazwyczaj dekokardia nie wpływa na samopoczucie osoby i nie wpływa na jakość życia.

Ludzkie serce: gdzie to jest, struktura

Serce jest głównym organem krążenia krwi, dzięki czemu krew porusza się po małym i dużym kole, obejmując wszystkie narządy i układy ciała. Jego główną funkcją jest zapewnienie nieprzerwanego przepływu krwi w łożysku naczyniowym. Jedna jego część odpowiada za krew żylną, druga za krew tętniczą. Serce jest w stanie samodzielnie wytwarzać impulsy elektryczne, pozwalając mu na kurczenie się z niezbędną siłą i częstotliwością.

Jest sercem osoby w klatce piersiowej. Bardziej precyzyjną lokalizacją jest śródpiersia (przestrzeń pomiędzy kręgosłupem piersiowym z tyłu, mostek z przodu i opłucna po bokach). Opłucna jest surowiczą błoną płuc. Poniżej jest ograniczona przez środek ścięgna przepony. Serce, z oddalonymi od niego naczyniami, zajmuje środkowe miejsce w śródpiersiu. Reszta przestrzeni zarezerwowana jest dla tchawicy, węzłów chłonnych i oskrzeli pierwszego rzędu. W kosmosie serce jest unieruchomione za pomocą naczyń krwionośnych dużego kalibru.

Na przednim występie można zauważyć głównie lewy układ, a po prawej wystaje o 1-2 cm z powodu mostka, serce jest mięśniowym narządem, dlatego może wzrosnąć z powodu przeciążenia, na przykład u sportowców. U kobiet serce ma mniejszy rozmiar, jego brzegi są nieco inne - podczas perkusji prawy brzeg przechodzi wzdłuż krawędzi mostka.

Na zewnątrz serce wygląda jak stożek, jest bardziej wydłużone w astenicznych, aw hypersthenics ma zaokrąglony kształt. Ściany mięśni są dobrze rozwinięte i osiągają szerokość do 8 cm, długość wynosi 12-16 cm, poprzeczny rozmiar to 8-10 cm, w górnej znajdują się 2 przedsionki z naczyniami od nich sięgającymi, po lewej znajdują się 2 komory. Średnio masa narządu waha się od 200 do 350 g, to zależy od płci i stopnia sprawności osoby. W przypadku profesjonalnych sportowców masa serca może osiągnąć 450 g.

Serce ma 4 powierzchnie:

 • przeponowy - spłaszczony;
 • costal - wypukły;
 • prawe płucne - wydłużone i kanciaste;
 • lewe płucne - zaokrąglone i skrócone.

Do samodzielnego karmienia naczynia znajdują się na powierzchni serca w specjalnych rowkach o tej samej nazwie z tętnicami i żyłami. Przedsionek wieńcowy przechodzi między przedsionkami i komorami. Przedziałowe i tylne międzykomorowe, odpowiednio, pomiędzy komorami z przodu iz tyłu.

Wewnętrzna struktura ma wnękę podzieloną przegrodami na 4 komory: prawe i lewe przedsionki, prawą i lewą komorę. Oddzielanie przeprowadza się przez przegrody międzykomorowe, międzyprzedsionkowe i przedsionkowe. W tym drugim, po lewej i prawej stronie, znajduje się otwór przedsionkowo-komorowy, przez który krew płynie z przedsionka do komory.

Prawe przedsionek ma kształt nieregularnego sześcianu. Warstwa mięśniowa wynosi 3 mm. Ma 5 ścian: górną, tylną, przednią, zewnętrzną i wewnętrzną, wspólną z lewym przedsionkiem. Od spodu brak ściany tłumaczy się obecnością otworu przedsionkowo-komorowego. Górna część jest nieco poszerzona z powodu żylnej zatoki, gdzie znajdują się największe żylne pnie. Na przedzie przedsionków zwęża się, tworząc prawe ucho, którego górna część przylega do bańki aortalnej.

Żyła żylna jest utworzona przez górne, dolne puste żyły i własne żyły serca. Na przedniej dolnej krawędzi żyły głównej znajduje się owalny otwór. Konieczne jest zapewnienie wewnątrzmacicznego przepływu krwi u płodu, często ma kilka włókien ciągłych. W przyszłości dziura staje się zarośnięta i tworzy owalny dół. Wewnętrzna powierzchnia atrium ma strukturę reliefową dzięki rolkom mięśniowym i grzebieniom mięśniowym.

Lewe przedsionek ma nieregularny kształt kostki, o grubości 2-3 mm. Ma 6 ścian: przednią, tylną, górną, lewą, prawą, reprezentowaną przez przegrody międzyprzedsionkowe, a dolną - podstawę lewej komory. Część przednia górna kątowa jest lewym uchem. który pasuje do tętnicy płucnej. W tylnej części górnej ściany znajdują się 4 otwory do komunikacji z tętnicami płucnymi. Na dolnej ścianie znajduje się otwór przedsionkowo-komorowy. Wewnętrzna powierzchnia jest stosunkowo gładka, z wyjątkiem lewego ucha. Jego ściągacz jest utworzony przez mięśnie grzebienia i pozostały płat z owalnego otworu. Jeśli taki otwór nie jest całkowicie zamknięty, ma światło podobne do szczeliny, wielkości główki, to jest znacznie lepiej widoczne z lewego przedsionka.

Zewnętrznie prawą komorę wyznacza się z bruzd lewej i przedsionkowej. Ma stożkowaty kształt, którego podstawa sąsiaduje z prawym przedsionkiem, a spiczasta część jest skierowana w dół i w lewo. Grubość warstwy mięśniowej wynosi średnio 5 mm. Ściana przednia jest wypukła, ściana tylna płaska, a środkowa jest reprezentowana przez przegrody międzykomorowe. Wnęka jest wizualnie podzielona na dwie sekcje. Tył - szeroki i ma komunikat z odpowiednim atrium. Przednia część jest wąska i podłużna. Pomiędzy nimi przechodzi wał mięśniowy.

W obszarze otworu przedsionkowo-komorowego znajduje się zastawka utworzona przez śródskórną, wewnętrzną warstwę mięśniową. Jego struktura zawiera włókna mięśniowe i kolagenowe łączące się z prawym przedsionkiem. Zawór ma trzy zawory i rozciągające się od niego akordy, które są połączone z mięśniami brodawkowatymi. W sumie istnieją trzy takie mięśnie: przedni, duży i przegrodowy.

Lewa komora ma podłużny owalny kształt. Warstwa mięśniowa może osiągnąć 14 cm, ma dwie części: grzbiet łączy się z przedsionkiem, a przód z aortą. Wzdłuż obwodu otworu przedsionkowo-komorowego znajduje się zastawka o tej samej nazwie, która w momencie skurczu serca zapobiega wstecznemu przepływowi krwi. Zawór jest reprezentowany przez przednie i tylne klapy. Wewnętrzna tylna część lewej komory ma wyraźną strukturę beleczek mięśniowych, które przeplatają się ze sobą, zapewniając większą kurczliwość.

Skurcz mięśnia sercowego wykonywany jest za pomocą układu przewodzenia serca, który znajduje się głównie w międzyzakładowej międzywydzielniczej i międzykomorowej przegrodzie i jest reprezentowany przez węzeł zatokowy, jego wiązkę i włókna Purkinjego.

Serce na zewnątrz pokryte jest surową torebką, osierdzie. Ma dwie warstwy - zewnętrzną swobodną i wewnętrzną, połączoną z górną warstwą mięśniową serca.

Gdzie jest serce

Treść artykułu

 • Gdzie jest serce
 • Jaka jest struktura ludzkiego serca
 • Dlaczego potrzebujesz serca

Jakie jest serce, jakie są jego wymiary i masa

Serce jest pustym mięśniowym narządem. U osoby dorosłej ma masę około 300 g. Jeśli złożysz szczoteczkę w pięść, z grubsza odpowiada ona rozmiarowi serca.

Gdzie znaleźć serce osoby

Serce znajduje się w klatce piersiowej za mostkiem między prawym a lewym płucem, lekko przesunięte w lewo. Przy wierzchołku jest skierowany w dół, do przodu i na lewo, dlatego jego uderzenia mogą być wyczuwalne maksymalnie po lewej stronie mostka. Oprócz serca i płuc w klatce piersiowej znajdują się tchawica i przełyk.

Struktura serca i jego "protektor" - osierdzie

Serce znajduje się w worku osierdziowym tkanki łącznej - osierdzie, które odgrywa rolę ochronną. Wewnętrzne ściany osierdzia emitują specjalny płyn, który zmniejsza tarcie serca wokół nich.

Ściana serca, podobnie jak ściany naczyń krwionośnych, składa się z trzech błon - tkanki łącznej, mięśniowej i nabłonkowej. Warstwa środkowa - mięsień sercowy - jest reprezentowana przez prążkowaną tkankę mięśniową. Jego włókna są połączone w taki sposób, że podniecenie, które powstało w jednym miejscu mięśnia sercowego, szybko rozprzestrzenia się w sercu, zmuszając organizm do pracy.

Ludzkie serce, podobnie jak wszystkie ssaki, jest podzielone na lewą i prawą połowę, nie komunikując się ze sobą. Krew żylna krąży w prawej połowie, a krew tętnicza krąży po lewej stronie.

Komory serca i zawory między nimi

W prawej i lewej części serca znajdują się komory górna i dolna - przedsionek i komora. Między nimi są zawory klapowe, które umożliwiają przepływ krwi tylko w jednym kierunku - od przedsionków do komór. Zawór dwupłatkowy (mitralny) znajduje się w lewej połowie, a zawór trójskrzyniowy w prawej połowie. Jednostronne otwarcie zaworów jest zapewnione przez gwinty ścięgna przymocowane do nich z komór serca.

Jak duże i małe koła krążenia krwi

Krążenie ogólnoustrojowe rozpoczyna się w lewej komorze. Z niego pochodzi największa ludzka tętnica - aorta. Tętnica płucna wyłaniająca się z prawej komory serca rozpoczyna krążenie płucne. Krew z komór do naczyń krwionośnych umożliwia przejście przez półksiężycowe zastawki.

Jaka jest praca serca

Praca serca polega na rytmicznym pompowaniu krwi do naczyń krwionośnych. Komory pchają ją z wielką siłą, umożliwiając jej dotarcie do najdalszych części ciała. Aby wykonywać swoją ciągłą intensywną pracę, serce musi otrzymywać tlen i substancje odżywcze.

Gdzie jest serce osoby?

Jednym z najważniejszych narządów wewnętrznych ludzkiego ciała jest serce. To powoduje, że nasza krew przepływa przez całe ciało i przekazuje niezbędne składniki odżywcze wszystkim jej częściom. Nawet w czasach starożytnych, kiedy minimalnie badano ludzką anatomię, ważną rolę przypisano już sercu. Został opisany w starożytnych mitach i legendach - pamięta historię Danko, który rozdarł swoje serce, aby uświęcić drogę do wątpliwych ludzi. Od tego czasu wszystkie najlepsze uczucia tkwiące w człowieku: miłość, odwaga, szlachetność, odwaga zostały przypisane temu wewnętrznemu organowi.

Prawdopodobnie nikt nie wątpi, że wszystkie ludzkie uczucia zdają się przechodzić przez serce. Mówią, że kochają całym sercem i nienawidzą ich. Kiedy jest smutno, wydaje się, że jęczy, a kiedy raduje się z tobą wesoło. Samo uczucie miłości otrzymało obraz serca (choć nie dość odpowiednio odzwierciedla prawdziwy kształt anatomiczny). Ale najważniejszy pozostaje fakt, że najważniejszym ludzkim uczuciem do miłości jest serce.

Serce jest najważniejszym ludzkim narządem, stan organizmu często zależy od jego pracy. Jeśli rytm jest zerwany, są to oczywiste objawy jakiejś choroby serca, która w przyszłości może doprowadzić do zawału serca - nagłego zatrzymania narządu. Trudno nie docenić użyteczności i znaczenia narządu wewnętrznego, zmuszając do krążenia krwi. Wciąż pozostaje tajemnicą, która go pokonuje. Wśród naukowców istnieje powszechne przekonanie, że bicie serca powoduje węzeł zatokowy zlokalizowany w sercu, ale anatomicznie nie został wykryty do tej pory.

Gdzie jest serce osoby - najważniejszy narząd do krążenia krwi

Serce to ciało składające się z 4 komór oddzielonych zaworami. W ciągu dnia przechodzą od 7 do 10 tysięcy litrów, czyli 3 150 000 litrów rocznie. Konieczne jest przedstawienie ścieżki ruchu krwi w ciele ludzkim - zaczyna się w prawym przedsionku, gdzie przechodzi do prawej komory. Z prawej komory krew dostaje się do pnia płucnego, przez którą krew dostaje się do płuc, gdzie następuje wymiana gazowa i tlen dostaje się do krwi. Po wymianie gazu krew przepływa przez tętnice płucne, ale do lewego przedsionka. Po przejściu przez zastawkę dwupłatkową krew dostaje się do lewej komory, a stamtąd przez zastawkę aortalną wchodzi do aorty. Poprzez aortę krew zaczyna swój ruch we wszystkich częściach ludzkiego ciała, pełniąc funkcję transportową dla składników odżywczych.

Gdzie znajdują się inne narządy w człowieku, przeczytaj następujący artykuł - Gdzie jest śledziona?

Niestety, serce, podobnie jak każdy inny narząd ludzki, może być podatne na dolegliwości, które znacząco wpływają na zdrowie całego ciała. Do najczęstszych chorób serca należą: niewydolność serca; wady serca; arytmia; migotanie przedsionków, dławica piersiowa, choroba niedokrwienna serca, zawał mięśnia sercowego, zapalenie wsierdzia, kardiomiopatia rozstrzeniowa, wstrząs kardiogenny.

Niewydolność serca jest chorobą serca, gdy niewystarczająco przetwarza krew, dzięki czemu nie wszystkie korzystne substancje mają czas na dotarcie do niezbędnych narządów ludzkich. Jest to obarczone ciągłą dusznością, krążeniem krwi, naruszeniem metabolizmu.

Patologiczne nieprawidłowości ludzkiego serca od normy przypisuje się wadom serca. Dzieli się na dwa rodzaje: nabyte i wrodzone. Nabyte zaburzenia pracy serca spowodowane zmianami w zastawkach w krążeniu wewnętrznym określa się jako nabyte wady. Zwykle pojawia się po chorobach zakaźnych, ponownym uruchomieniu i rozszerzaniu komór, a także zapaleniu lub uszkodzeniu reakcji autoimmunologicznych.

Arytmia serca - naruszenie rytmu bicia serca, spowodowane patologią układu przewodzenia serca. Zgodnie z decyzją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), arytmia to każdy rytm serca, który ma patologię, czyli różni się od normalnej.

Gdzie są żeńskie kończyny, przeczytaj artykuł - Gdzie są jajniki u kobiet?

Może będziesz zainteresowany również - Gdzie jest dodatek?

Serce jest najważniejszym organem człowieka.

 • Angina pectoris (lub często określana jako dławica piersiowa) jest schorzeniem serca, które wynika z braku narządu z tlenem. Angina jest charakterystyczna dla mieszkańców dużych, zanieczyszczonych miast. Charakteryzuje się uciskiem bólu w klatce piersiowej, ale przy cukrzycy może nie być odczuwalny.
 • Choroba niedokrwienna serca - upośledzenie dopływu krwi do mięśnia środkowego serca - mięśnia sercowego z powodu uszkodzenia tętnic wieńcowych. Konsekwencją choroby niedokrwiennej serca jest często zawał mięśnia sercowego - ostra martwica mięśnia środkowego z powodu braku dopływu krwi.
 • Zapalenie wsierdzia to choroba serca występująca w postaci zapalenia wewnętrznej wyściółki serca - wsierdzia. Pojawia się w wyniku ciężkich infekcji. Rozwój może być zarówno natychmiastowy, jak i względnie stopniowy.

Poziom nowoczesnej medycyny pozwala na najbardziej złożoną operację przeszczepu serca dla potrzebujących. Operacja jest niezwykle droga, ponieważ ma wiele niuansów - trudno jest znaleźć osobę, która znajduje się w stanie klinicznej śmierci i odpowiedniej grupie krwi w czasie.

Serce jest organem, konieczne jest dziś zacząć i dbać o niego. Istnieje wiele kompleksów witaminowych, których celem jest wspieranie pracy serca. Jeśli masz jakieś obawy w miejscu, w którym znajduje się serce osoby, lepiej natychmiast skonsultować się z lekarzem. Specjalista wybierze dla ciebie najbardziej optymalną opcję odzyskiwania dla tego cennego ciała.