Image

Jaki jest rytm zatokowy na EKG

Głównym organem ludzkiego organizmu, który dostarcza krew do wszystkich tkanek, jest serce. Stopień utlenowania mózgu i aktywność funkcjonalna całego organizmu zależą od systematycznego skurczu jego mięśni. Aby pobudzić tkankę mięśniową serca, potrzebny jest impuls (sygnał elektryczny) z przewodzących kardiomiocytów.

Normalnie te drżenia wytwarzają węzeł zatokowy - charakterystyka rytmu serca zależy od ich częstotliwości i lokalizacji. We współczesnej medycynie choroby układu sercowo-naczyniowego są wykrywane za pomocą specjalnej metody badania - elektrokardiogramu. Praktykujący eksperci zalecają jej postępowanie w diagnozowaniu patologii mięśnia sercowego, monitorowaniu przebiegu istniejących dolegliwości, przed jakąkolwiek operacją oraz w celach prewencyjnych.

Wyniki EKG dostarczają lekarzom określonych danych kardiologicznych. W naszym artykule przedstawimy informacje na temat cech i parametrów normalnego rytmu serca, możliwych odchyleń. Powiemy także naszym czytelnikom, czym jest rytm zatokowy na EKG i jak określić jego patologiczne objawy.

Charakterystyka pracy serca

Pojawienie się zjawisk elektrycznych w sercu spowodowane jest ruchem jonów sodu i potasu w komórkach mio-sercowych, co stwarza warunki niezbędne do wzbudzenia, skurczu, a następnie przejścia do pierwotnego stanu mięśnia sercowego. Aktywność elektryczna jest charakterystyczna dla wszystkich typów komórek mięśnia sercowego, jednak tylko kardiomiocyty układu przewodzącego mają spolateralną depolaryzację.

Jednym z najważniejszych parametrów prawidłowej czynności serca jest rytm zatokowy, który wskazuje na fakt, że źródło skurczy mięśni pochodzi z węzła Kate-Flac (lub regionu zatokowego serca). Regularne powtarzanie pojawiających się impulsów serca jest określane na kardiogramie u zdrowych ludzi i pacjentów z patologią serca.

Dekodowanie EKG wykonuje się w następujący sposób:

 • ocena regularności rytmu serca;
 • licząc liczbę skurczów mięśnia sercowego;
 • definicja "rozrusznika serca" - źródła występowania i pobudzenia w mięśniu sercowym;
 • badanie funkcji przewodzenia pulsu przez serce.

Częstość akcji serca zdrowego dorosłego wynosi od 60 do 90 uderzeń na minutę. Tachykardia wskazuje na zwiększenie częstości akcji serca, bradykardię - zmniejszenie. Aby określić "rozrusznik serca" (obszar miokardium, który jest generowany przez impulsy), przebieg wzbudzenia ocenia się w górnych odcinkach - przedsionkach. Wskaźnik ten jest ustalany przez stosunek zębów kompleksu komorowego. Rytm zatokowy, pionowa pozycja EOS (oś elektryczna serca, która odzwierciedla charakterystykę jego struktury) i normalna miara HR wskazują na brak jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy mięśnia sercowego w ciele pacjenta.

Co oznacza rytm zatokowy?

Struktura mięśnia sercowego składa się z czterech komór, które są oddzielone zaworami i przegrodami. W prawym przedsionku, w strefie zbiegu górnych i dolnych pustych żył, znajduje się pewne centrum składające się z określonych komórek, które wysyłają impulsy elektryczne i ustalają rytm regularnych powtórzeń skurczy mięśni - węzła zatokowego.

Tworzące go kardiomiocyty są zgrupowane w wiązki, mają kształt wrzeciona i charakteryzują się słabą funkcją kurczliwości. Jednak są one również w stanie generować wyładowania, a także procesy neuronów z powłoką glejową. Węzeł zatokowy ustawia udar mięśnia sercowego, dzięki czemu normalne dostarczanie krwi do tkanek ludzkiego ciała.

Dlatego niezwykle ważne jest utrzymanie regularnego rytmu zatokowego w celu oceny funkcji serca. Na EKG ten wskaźnik wskazuje, że impuls pochodzi właśnie z węzła głównego (zatokowego) - normą jest 50 uderzeń na minutę. Jego zmiana wskazuje na fakt, że energia elektryczna pobudzająca mięsień sercowy pochodzi z innej części serca.

Podczas interpretacji końcowych danych z kardiogramu szczególną uwagę zwraca się na:

 • w zespole QRS (kompleks komorowy) po fali P;
 • dla przedziału (przedział czasu) PQ - w normalnym zakresie od 120 do 200 milisekund;
 • na kształcie fali P, która musi być stała w każdym punkcie pola elektrycznego;
 • w odstępach R-P są podobne do granic zakresu R-R;
 • na odcinku T obserwuje się dla każdego zęba P.

Objawy

Nie każdy współczesny człowiek może pochwalić się brakiem problemów z sercem. Bardzo często, podczas EKG, stany patologiczne, takie jak blokada, która jest wywołana zmianą w transmisji impulsów z układu nerwowego bezpośrednio do serca, wykrywane są zaburzenia rytmu związane z niespójnością systematyczności i kolejnością skurczów mięśnia sercowego. Nieregularny rytm zatokowy, który wskazuje na zmianę indeksu kardiograficznego - odległość między zębami kardiogramu, może wskazywać na dysfunkcję "rozrusznika serca".

Rozpoznanie "zespołu chorej zatoki" opiera się na danych klinicznych i częstości akcji serca. Aby określić ten parametr, lekarz interpretujący wyniki EKG stosuje następujące metody obliczeniowe: podziel liczbę 60 przez przedział R-R wyrażony w sekundach, pomnóż liczbę 20 przez liczbę zębów kompleksów komorowych wykonanych w ciągu trzech sekund.

Zakłócenie rytmu zatokowego na EKG oznacza następujące nieprawidłowości:

 • arytmia - różnice w odstępach czasu R-R powyżej 150 milisekund, najczęściej to zjawisko obserwuje się podczas wdechu i wydechu i wynika z faktu, że w tym momencie zmienia się liczba uderzeń;
 • bradykardia - częstość akcji serca jest mniejsza niż 60 uderzeń / min, odstęp P-P wzrasta do 210 ms, poprawność propagacji impulsu wzbudzenia jest zachowana;
 • sztywny rytm - zanik jego fizjologicznej nieregularności spowodowany zaburzoną regulacją neurowegetatywną, w tym przypadku zmniejszenie odległości R-R o 500 ms;
 • tachykardia - częstość akcji serca przekracza 90 uderzeń na minutę, jeśli liczba skurczów mięśnia sercowego wzrasta do 150 uderzeń / min, obserwuje się uniesienie odcinka ST i malejącą depresję segmentu PQ, może wystąpić blok przedsionkowo-komorowy II.

Przyczyny arytmii zatokowej

Podniecenie pacjenta może spowodować zawarcie elektrokardiogramu, w którym określone są dane dotyczące nieregularności i niestabilności rytmu zatokowego. Najczęstsze przyczyny takich odchyleń to:

 • nadużywanie alkoholu;
 • wrodzone lub nabyte wady serca;
 • palenie tytoniu;
 • wypadanie płatka zastawki mitralnej;
 • ostra niewydolność serca;
 • zatruwanie organizmu toksycznymi substancjami;
 • niekontrolowane stosowanie glikozydów nasercowych, leków moczopędnych i antyarytmicznych;
 • zaburzenia nerwicowe;
 • podwyższone poziomy hormonów tarczycy.

Jeśli nieregularność rytmu zatokowego nie zostanie wyeliminowana przez trzymanie oddechu i próbek leczniczych, jest to charakterystyczne dla pacjenta:

 • kardiomiopatia;
 • zapalenie mięśnia sercowego;
 • choroba niedokrwienna;
 • patologie układu oskrzelowo-płucnego;
 • anemia;
 • ciężka dystonia wegetatywna;
 • dyplomatyczne ubytki serca;
 • choroby gruczołów dokrewnych;
 • zaburzenia elektrolitowe.

Funkcje u młodych pacjentów

Parametry kardiogramu dziecka znacznie różnią się od wyników badania EKG u dorosłych - każda matka wie, jak często bije jej serce. Fizjologiczny tachykardia tłumaczy się anatomicznymi cechami ciała dziecka:

 • do 1 miesiąca HR zmienia się od 105 do 200 uderzeń / min;
 • do 1 roku - od 100 do 180;
 • do 2 lat - od 90 do 140;
 • do 5 lat - od 80 do 120;
 • do 11 lat - od 75 do 105;
 • do 15 - od 65 do 100.

Rytm pochodzenia zatok rejestrowany jest u dzieci bez wad mięśnia sercowego, jego aparatu zastawki lub naczyń. Zwykle, na graficznym zapisie EKG, segmenty P przed skurczem komór powinny mieć ten sam kształt i rozmiar, HR nie przekracza wskaźników wiekowych. Niestabilna częstość akcji serca i ektopia zatoki są sygnałem do poszukiwania niekorzystnych czynników, które powodują zmniejszenie aktywności głównego węzła układu przewodzenia serca.

Chore zespoły zatok obserwowane są u wcześniaków, dzieci, które doświadczyły niedoboru tlenu podczas rozwoju prenatalnego, noworodki z podwyższonym ciśnieniem krwi w czaszce, niemowlęta z niedoborem witaminy D, młodzież - procesy zmiany rytmu są związane z szybkim wzrostem ciała dziecka i dystonii naczyniowej. Fizjologiczne zaburzenia rytmu zatokowego przebiegają bez szczególnego leczenia, jak regulacja skurczów serca i dojrzewanie centralnego układu nerwowego.

Dysfunkcja rytmu zatokowego o charakterze patologicznym może być spowodowana ciężkim procesem infekcyjno-zapalnym, predyspozycjami genetycznymi, wrodzonymi nieprawidłowościami strukturalnymi i deformacjami mięśnia sercowego. W tym przypadku kardiolog przepisuje środki lecznicze i profilaktyczne małym pacjentom w kontekście ciągłego monitorowania czynności czynności serca.

Podsumowując powyższe informacje, chciałbym dodać, że EKG jest prostą i niedrogą metodą diagnostyczną, za pomocą której, w krótkim czasie, można wykryć dysfunkcję mięśnia sercowego. Jeśli jednak występują poważne zmiany patologiczne, nie wystarczy jednoznaczne rozpoznanie tej techniki - pacjentowi przepisuje się echokardiografię, USG serca i badanie naczyń wieńcowych.

Rytm zatokowy serca na EKG - co to znaczy i co może powiedzieć

Tętno, które pochodzi z węzła zatokowego, a nie z innych obszarów, nazywa się zatoką. Jest określany u zdrowych ludzi i niektórych pacjentów cierpiących na choroby serca.

Impulsy serca pojawiają się w węźle zatokowym, następnie rozchodzą się w przedsionkach i komorach, co powoduje skurcz mięśni narządu.

Co to znaczy i jakie są normy

Zatokowy rytm serca na EKG - co to znaczy i jak go określić? W sercu są komórki, które powodują pęd z powodu pewnej liczby uderzeń na minutę. Znajdują się one w zatokach i węzłach przedsionkowo-komorowych, także w włóknach Purkinjego, które tworzą tkankę komór serca.

Rytm zatokowy na elektrokardiogramie oznacza, że ​​ten impuls jest generowany przez węzeł zatokowy (norma to 50). Jeśli liczby są różne, wówczas impuls jest generowany przez inny węzeł, który daje inną wartość dla liczby uderzeń.

Normalny, prawidłowy rytm zatokowy serca jest regularny z inną częstością rytmu serca, w zależności od wieku.

Normalne wartości na kardiogramie

Na co zwracać uwagę podczas prowadzenia elektrokardiografii:

 1. Ząb P na elektrokardiogramie z pewnością poprzedza kompleks zespołu QRS.
 2. Odległość PQ odpowiada 0,12 sekundy - 0,2 sekundy.
 3. Kształt fali P jest stały w każdym odprowadzeniu.
 4. U dorosłych częstotliwość rytmu wynosi 60 - 80.
 5. Odległość P - P jest zbliżona do odległości R - R.
 6. Wcisk P w stanie normalnym powinien być dodatni w drugim standardowym doprowadzeniu, ujemny w avr odprowadzającym. We wszystkich innych odprowadzeniach (to jest I, III, aVL, aVF), jego kształt może się różnić w zależności od kierunku jego osi elektrycznej. Zwykle zęby P są dodatnie zarówno w I, jak iw aVF.
 7. W odprowadzeniach V1 i V2, fala P będzie 2-fazowa, czasami może być w większości pozytywna lub w większości ujemna. W przewodach od V3 do V6 występ jest w przeważającej mierze dodatni, chociaż mogą występować wyjątki w zależności od osi elektrycznej.
 8. Dla każdej fali P w normalnych warunkach należy wyznaczyć zespół QRS, falę T. Odstęp PQ u dorosłych ma wartość 0,12 sekundy - 0,2 sekundy.

Rytm zatokowy wraz z pionowym położeniem osi elektrycznej serca (EOS) pokazuje, że te parametry mieszczą się w normalnym zakresie. Oś pionowa pokazuje rzut pozycji narządu w klatce piersiowej. Również pozycja narządu może być w płaszczyznach pół-pionowej, poziomej, pół-poziomej.

Gdy EKG rejestruje rytm zatokowy, oznacza to, że pacjent nie ma jeszcze problemów z sercem. Podczas badania bardzo ważne jest, aby nie martwić się i nie denerwować, aby nie uzyskać niewiarygodnych danych.

Nie należy wykonywać badania natychmiast po wysiłku fizycznym lub po tym, jak pacjent wspiął się na trzecie lub piąte piętro pieszo. Należy również ostrzec pacjenta, że ​​nie należy palić przez pół godziny przed badaniem, aby nie uzyskać fałszywych wyników.

Naruszenia i kryteria ich ustalania

Jeśli opis zawiera wyrażenie: zaburzenia rytmu zatokowego, rejestrowana jest blokada lub arytmia. Arytmia to jakikolwiek błąd w sekwencji rytmicznej i jej częstotliwości.

Zablokowanie może być spowodowane, jeśli przeniesienie pobudzenia z ośrodków nerwowych do mięśnia sercowego zostanie zakłócone. Na przykład przyspieszenie rytmu pokazuje, że przy standardowej sekwencji skurczów rytm serca jest przyspieszany.

Jeśli w konkluzji pojawi się zdanie o niestabilnym rytmie, jest to przejawem niskiej częstości akcji serca lub obecności bradykardii zatokowej. Bradykardia niekorzystnie wpływa na stan człowieka, ponieważ narządy nie otrzymują wymaganej ilości tlenu do normalnej aktywności.

Jeśli rejestrowany jest przyspieszony rytm zatokowy, najprawdopodobniej jest to objaw tachykardii. Taka diagnoza jest wykonywana, gdy liczba uderzeń serca przekracza 110 uderzeń.

Interpretacja wyników i diagnoza

W celu zdiagnozowania arytmii należy dokonać porównania uzyskanych wskaźników ze wskaźnikami norm. Częstość akcji serca w ciągu 1 minuty nie powinna być większa niż 90. Aby określić ten wskaźnik, potrzebujesz 60 (sekund) podzielonych przez czas trwania odstępu R-R (również w sekundach) lub pomnóż liczbę kompleksów QRS w ciągu 3 sekund (długość sekcji 15 cm taśmy) o 20.

W związku z tym można zdiagnozować następujące nieprawidłowości:

 1. Bradykardia - HR / min mniejsze niż 60, czasami rejestrowane jest zwiększenie odstępu P-P do 0,21 sekundy.
 2. Tachykardia - HR wzrasta do 90, chociaż inne oznaki rytmu pozostają prawidłowe. Często można zauważyć ukośne obniżenie segmentu PQ, a segment ST - wznoszenie. Na pierwszy rzut oka może to wyglądać jak kotwica. Jeśli częstość akcji serca wzrośnie powyżej 150 uderzeń na minutę, wystąpią blokady drugiego stopnia.
 3. Arytmia jest nieregularnym i niestabilnym rytmem zatokowym serca, kiedy odstępy R-R różnią się więcej niż o 0,15 sekundy, co jest związane ze zmianami liczby uderzeń na oddech i wydech. Często występuje u dzieci.
 4. Sztywny rytm - nadmierna regularność skurczów. R-R różni się o mniej niż 0,05 sekundy. Może to nastąpić z powodu defektu węzła zatokowego lub naruszenia jego autonomicznej regulacji.

Przyczyny odchyleń

Najczęstsze przyczyny zaburzeń rytmu można rozważyć:

 • nadmierne nadużywanie alkoholu;
 • jakiekolwiek wady serca;
 • palenie;
 • długotrwałe stosowanie glikozydów i leków antyarytmicznych;
 • wystawanie zastawki mitralnej;
 • patologia funkcji tarczycy, w tym tyreotoksykoza;
 • niewydolność serca;
 • choroby miokardium;
 • zakaźne uszkodzenia zastawek i innych części serca - choroba infekcyjnego zapalenia wsierdzia (jej objawy są dość specyficzne);
 • przeciążenie: emocjonalne, psychiczne i fizyczne.

Dodatkowe badania

Jeśli lekarz podczas badania wyników zauważy, że długość odcinka między falami P, a także ich wysokość, są nierówne, wówczas rytm zatokowy jest słaby.

Aby ustalić przyczynę, pacjentowi można zalecić dodatkową diagnostykę: można zidentyfikować patologię samego węzła lub problemy węzłowego układu autonomicznego.

Następnie przypisuje się monitorowanie Holtera lub przeprowadza się test na obecność narkotyków, który pozwala stwierdzić, czy istnieje patologia samego węzła lub czy układ wegetatywny węzła jest regulowany.

Więcej informacji na temat syndromu osłabienia tej strony można znaleźć na konferencji wideo:

Jeśli okaże się, że arytmia była wynikiem zaburzeń w samym węźle, to przypisywane są pomiary korygujące status wegetatywny. Jeśli z innych powodów stosowane są inne metody, np. Wszczepienie stymulanta.

Monitorowanie Holtera jest powszechnym elektrokardiogramem wykonywanym w ciągu dnia. Ze względu na czas trwania tego badania eksperci mogą badać stan serca na różnych poziomach stresu. Podczas przeprowadzania prawidłowego EKG pacjent leży na kanapie, a podczas prowadzenia badania Holtera można badać stan ciała podczas wysiłku fizycznego.

Taktyka leczenia

Arytmia zatokowa nie wymaga specjalnego leczenia. Zły rytm nie oznacza, że ​​istnieje jedna z wymienionych chorób. Zaburzenie rytmu serca jest częstym zespołem powszechnym w każdym wieku.

Aby uniknąć problemów z sercem na wiele sposobów, odpowiednia dieta, codzienny reżim i brak stresu mogą pomóc. Przydatne będzie przyjmowanie witamin, aby utrzymać serce i poprawić elastyczność naczyń krwionośnych. W aptekach można znaleźć wiele złożonych witamin, zawierających wszystkie niezbędne składniki i specjalistyczne witaminy wspomagające pracę mięśnia sercowego.

Oprócz nich możesz wzbogacić swoją dietę o takie pokarmy jak pomarańcze, rodzynki, jagody, buraki, cebula, kapusta i szpinak. Zawierają wiele przeciwutleniaczy, które regulują liczbę wolnych rodników, których nadmierna ilość może powodować zawał mięśnia sercowego.

Dla prawidłowego funkcjonowania serca organizm potrzebuje witaminy D, która znajduje się w pietruszce, jajach kurze, łososiu i mleku.

Jeśli prawidłowo wykonasz dietę, możesz wykonywać codzienny reżim, aby osiągnąć długotrwałą i nieprzerwaną pracę mięśnia sercowego i nie martwić się nim aż do starości.

Na koniec zapraszamy do obejrzenia filmu z pytaniami i odpowiedziami na temat zaburzeń rytmu serca:

Sinus rhythm: co to jest, jak wygląda na EKG, możliwe naruszenia

Z tego artykułu dowiesz się: czym jest sinusowy rytm serca, jakie mogą być jego odchylenia, nauczyć się określać oznaki normalnego i nieprawidłowego rytmu zatokowego za pomocą EKG.

Autor artykułu: Nivelichuk Taras, kierownik wydziału anestezjologii i intensywnej terapii, staż pracy od 8 lat. Szkolnictwo wyższe w specjalności "Medycyna".

Przez rytm zatokowy serca rozumie się regularne skurcze wszystkich oddziałów mięśnia sercowego z powodu pobudzających impulsów elektrycznych z węzła zatokowego - najważniejszego rozrusznika serca. Oznacza to, że rytm serca każdej zdrowej osoby jest zatokowy.

W przypadku zakwalifikowanego transkryptu EKG, w którym najpierw ocenia się częstość akcji serca, należy skontaktować się z kardiologiem.

Pojęcie i charakterystyka rytmu zatokowego

Serce jest centralnym narządem układu krążenia. Skurczy się automatycznie, niezależnie, a gdy tak się dzieje, ciało utrzymuje witalność. Aktywność autonomiczna jest możliwa dzięki skupiskom specjalnych komórek nerwowych w pewnych częściach serca. Największy klaster nazywa się węzłem zatokowym. Znajduje się w górnej części serca i regularnie emituje spontaniczne silne impulsy elektryczne, które, przechodząc przez wszystkie działy mięśnia sercowego, powodują jego sekwencyjne skurcze. Zjawisko to leży u podstaw regularnych normalnych uderzeń serca.

Rytm zatokowy jest wskaźnikiem elektrokardiogramu (EKG) wskazującym, że serce kurczy się z powodu impulsów pochodzących z węzła zatokowego. Jeśli ten indeks EKG jest w porządku, oznacza to, że główny rozrusznik jest zdrowy i ma wystarczającą moc do tłumienia innych ognisk spontanicznej aktywności elektrycznej (małe i mniej aktywne węzły znajdujące się w mięśniu sercowym).

Opis głównych cech normalnych uderzeń serca:

 1. Częstotliwość - w zakresie od 60 do 90 / minutę.
 2. Regularność - każde kolejne uderzenie serca pojawia się w regularnych odstępach czasu.
 3. Sekwencja - każdy skurcz odbywa się w tym samym kierunku, sukcesywnie przechwytując najpierw przedsionki, a następnie komory, co znajduje odzwierciedlenie w charakterystyce dźwięków pierwszego i drugiego tonu, a także na EKG.
 4. Zmienność fizjologiczna - możliwość zmiany częstości akcji serca przy zachowaniu regularności i konsekwencji reakcji na wpływy zewnętrzne i wewnętrzne (np. Ćwiczenia, sen, doświadczenie, ból, gorączka itp.)

Jakie mogą być naruszenia

Nawet jeśli oznaki rytmu zatokowego są rejestrowane w EKG, nie oznacza to, że nie mogą występować nieprawidłowości w ciele. Możliwe, że impulsy występują w głównym węźle, ale nie odpowiadają normalnym charakterystykom. Najczęstsze naruszenia wymieniono w tabeli.

Czym jest rytm zatok serca?

Data publikacji artykułu: 18.08.2018

Data aktualizacji artykułu: 26.11.2018

Autor artykułu: Dmitrieva Julia - praktykujący kardiolog

Rytm zatokowy serca nazywa się biciem serca, generowanym przez węzeł zatokowy umiejscowiony w ścianie prawego przedsionka o częstotliwości 60-90 na minutę.

W komórkach nerwowych, które tworzą węzeł, powstaje impuls elektryczny, który jest przekazywany do włókien mięśniowych, powodując skurcze serca w określonej kolejności.

Najpierw występuje skurcz (skurcz) obu przedsionków, a następnie - komory. Cykl serca kończy się całkowitym rozluźnieniem (rozkurczem) wszystkich czterech komór serca. Wszystko to zajmuje 0,8 sekundy. Utrzymuje normalny rytm serca.

Normalna wydajność

Częstotliwość bicia serca u dzieci i dorosłych jest różna. U dzieci poniżej jednego roku waha się od 140 do 160 uderzeń na minutę. Wraz z wiekiem zmniejsza się częstość akcji serca, w wieku 15 lat zdrowe wskaźniki osiągają 60-90 uderzeń i są równe normie u dorosłych.

U osób w wieku powyżej 70 lat jest bliżej górnej granicy normalności, co wiąże się ze zmianami w sercu związanymi z wiekiem. U kobiet puls jest 6-8 razy mniejszy niż u mężczyzn.

Częstość tętna może różnić się od normy, ale nie jest uważana za patologię:

 • u kobiet w ciąży serce dostosowuje się do zwiększonego obciążenia, dzięki czemu organizmy matki i rosnący płód z tlenem mogą nieznacznie zwiększyć puls;
 • dla osób, które codziennie ćwiczą i prowadzą aktywny tryb życia - serce pracuje w trybie ekonomicznym, tętno zbliża się do dolnej granicy normy;
 • tylko u profesjonalnych sportowców serce można zredukować z częstotliwością 45-50 uderzeń.

Jeśli dana osoba nie należy do żadnej z tych kategorii, to jakiekolwiek wyraźne odchylenie częstości akcji serca od normy wymaga identyfikacji przyczyny i leczenia.

Jakie choroby mogą powodować jej zmiany?

Zmiany rytmu zatokowego mogą wystąpić jako reakcja adaptacyjna na zmieniające się warunki środowiskowe, przebiegać niezależnie i nie wymagają leczenia. Nazywane są fizjologicznymi.

Patologiczne zmiany w rytmie zatokowym nazywane są zaburzeniami zatokowymi i najprawdopodobniej są wynikiem problemów w pracy narządów wewnętrznych.

Istnieją trzy grupy naruszeń:

 • niewydolność serca;
 • zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia, zapalenie wsierdzia;
 • choroba niedokrwienna;
 • wady serca;
 • kardiologia.
 • zaburzenia hormonalne (nadczynność tarczycy, guzy nadnerczy);
 • VSD;
 • nerwica;
 • leki (leki moczopędne, przeciwnadciśnieniowe, przeciwdepresyjne),
 • choroby płuc powodujące niedotlenienie;
 • anemia.
 • urazy i nowotwory mózgu, któremu towarzyszy obrzęk i zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe;
 • udar;
 • zapalenie opon mózgowych (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych);
 • zatrucia, ropne infekcje;
 • niedoczynność tarczycy - niewystarczająca czynność tarczycy;
 • choroby zakaźne.
 • atak serca;
 • niedokrwienie;
 • cukrzyca;
 • rozproszone zmiany tarczycy;
 • choroby układu oddechowego (zapalenie oskrzeli, astma);
 • dystonia naczyniowa;
 • guzy nadnercza (pheochromocytoma);
 • metaboliczne zaburzenia metaboliczne.

Arytmia zatokowa nie jest rozpoznaniem, ale objawem możliwej patologii.

W kardiologii stosuje się także określenie "sztywny rytm serca" - brak reakcji na bodźce w postaci oddychania i wysiłku fizycznego.

W przypadku zaburzeń rytmu zatokowego, w celu przywrócenia normalnego rytmu pracy serca, lekarz przepisuje leki antyarytmiczne, które pomogą go znormalizować, lub rozrusznik serca - urządzenie, które ustawia serce na prawidłowy rytm.

Interpretacja kardiogramu

Elektrokardiografia jest najbardziej dostępnym i prostym sposobem diagnozowania zaburzeń rytmu serca i zmian w mięśniu sercowym. Jest to metoda rejestrowania impulsów elektrycznych serca i zapisywania ich na specjalnym papierze wrażliwym na promieniowanie cieplne.

Elektrokardiogram może być wykonywany zarówno w szpitalu, jak i przy pomocy przenośnego elektrokardiografu po powrocie do domu. Standardowy kardiogram to wykres pokazujący zęby, odstępy i segmenty.

Zęby mają wypukłe i wklęsłe linie:

 • P - odpowiada skurczowi i rozkurczowi przedsionków;
 • Q, R, S - odpowiadają redukcji komór;
 • T - rejestruje rozluźnienie komór.

Segment to odcinek izolacji między zębami, a odstęp to luka kilku zębów lub segmentów.

Kardiolog rozszyfrowuje wyniki elektrokardiogramu według kryteriów:

 1. Rytm skurczów - jest określany przez odległość od jednej fali R do następnej.
 2. Oblicza tętno. W tym celu oblicza się liczbę kompleksów komorowych w miejscu taśmy i, w zależności od prędkości taśmy, przelicza się ponownie w zależności od czasu.
 3. Zgodnie z falą P determinuje: źródło wzbudzenia mięśnia sercowego (węzeł zatokowy lub inne ogniska patologiczne).
 4. Ocenia przewodnictwo. Aby to zrobić, mierzy czas trwania: falę P; Odstęp P-Q; Zespół QRS; przerwa między początkiem zespołu QRS a zębem R.
 5. Definiuje oś elektryczną serca (EOS).
 6. Analizuje P i P-Q.
 7. Analizuje komorowy kompleks Q-R-S-T.

Badanie EKG wykonuje się zazwyczaj w 12 odprowadzeniach: 6 odprowadzeń od kończyn (osie leżą w płaszczyźnie czołowej) i 6 przewodów klatki piersiowej (V1-V6). Końcówki kończyn są podzielone na standardowe (I, II, III) i wzmocnione (aVR, aVL, aVF).

W ciąży po 30 tygodniu ciąży wykonuje się kardiotografię płodową (CTG), która pozwala na analizę częstości akcji serca dziecka w macicy i określenie zmienności (zakresu) częstości akcji serca. Termin ten opisuje odchylenia rytmu w górę lub w dół od wartości średniej, ponieważ serce płodu bije z inną częstotliwością. 5-25 uderzeń na minutę jest uważane za normę zmienności. Jeśli zmienność jest zwiększona, wymaga to obserwacji i dodatkowych metod badawczych.

Normalny rytm

Jeśli zostanie napisany wniosek - rytm zatokowy na EKG, lub - normosystol, oznacza to:

 • rytm skurczów jest regularny, jeśli odległość między zębami R jest taka sama, a odchylenie wynosi nie więcej niż 10% ich średniego czasu trwania;
 • tętno - 60-90 uderzeń na minutę dla dorosłych. W przypadku niemowląt normalna częstość akcji serca może wynosić 140-160 dla dziecka w wieku od jednego roku do 15 lat - w przedziale 60-100 lat, w zależności od wieku;
 • źródło pobudzenia znajduje się w węźle zatokowym, jeśli zęby P są zawsze skierowane do góry, znajdują się przed każdym zespołem QRS i w tym samym odprowadzeniu mają ten sam kształt;
 • Normalna pozycja EOS to kąt 30-70 °. Na EKG wygląda to tak: fala R jest zawsze wyższa niż fala S, fala R w drugim odchyleniu standardowym jest maksymalna;
 • przedsionkowy załamek P normalnie dodatni w odprowadzeniach I, II, aVF, V2-V6, w odprowadzeniu aVR zawsze jest ujemny;
 • czas trwania kompleksu QRST wynosi 0,07-0,09 s. Ząb R - dodatni, wysokość - 5,5-11,5 mm, Q, S - ujemny.

Normalne przewodnictwo charakteryzuje się głównymi wskazaniami:

Rytm zatokowy: istota, refleksja na EKG, szybkość i odchylenia, cechy

Rytm zatokowy jest jednym z najważniejszych wskaźników normalnego funkcjonowania serca, co sugeruje, że źródłem skurczów jest węzeł główny, zatokowy, narządowy. Ten parametr jest jednym z pierwszych na zakończenie EKG, a pacjenci, którzy przeszli badanie, starają się dowiedzieć, co to znaczy i czy się martwić.

Serce jest głównym narządem, który zasila wszystkie narządy i tkanki krwią, a stopień utlenowania i funkcji całego organizmu zależy od jego rytmicznej i konsekwentnej pracy. Do skurczu mięśni potrzebne jest pchnięcie - impuls pochodzący z poszczególnych komórek układu przewodzącego. Skąd pochodzi ten sygnał i jaka jest jego częstotliwość, zależy od charakterystyki rytmu.

cykl serca jest prawidłowy, pierwotny impuls pochodzi z węzła zatokowego (SU)

Węzeł węzłowy (SU) znajduje się pod wewnętrzną błoną prawego przedsionka, jest dobrze zaopatrzony w krew, odbiera krew bezpośrednio z tętnic wieńcowych, bogato zaopatrzony w włókna autonomicznego układu nerwowego, które mają na nią wpływ, przyczyniając się zarówno do zwiększania, jak i osłabiania częstotliwości generowania pulsu.

Komórki węzła zatokowego są zgrupowane w wiązki, są mniejsze niż konwencjonalne kardiomiocyty, mają kształt wrzeciona. Ich kurczliwa funkcja jest bardzo słaba, ale zdolność do tworzenia elektrycznego impulsu jest zbliżona do włókien nerwowych. Główny węzeł jest połączony z węzłem przedsionkowo-komorowym, które jest przekazywane do sygnałów do dalszego wzbudzenia mięśnia sercowego.

Węzeł zatokowy nazywany jest rozrusznikiem głównym, ponieważ zapewnia tętno, które zapewnia narządom odpowiedni dopływ krwi, dlatego utrzymywanie regularnego rytmu zatokowego jest niezwykle ważne dla oceny funkcjonowania serca w jego zmianach.

Układ sterowania generuje impulsy o najwyższej częstotliwości w porównaniu z innymi działami systemu przewodzącego, a następnie przesyła je z dużą prędkością dalej. Częstotliwość tworzenia impulsów przez węzeł zatokowy mieści się w zakresie od 60 do 90 na minutę, co odpowiada normalnej częstotliwości uderzeń serca, gdy występują one kosztem głównego stymulatora.

Elektrokardiografia jest główną metodą, która pozwala szybko i bezboleśnie określić, gdzie serce otrzymuje impulsy, jaka jest ich częstotliwość i rytm. EKG zyskało ugruntowaną pozycję w praktyce terapeutów i kardiologów ze względu na swoją dostępność, łatwość wdrożenia i wysoką zawartość informacji.

Po otrzymaniu wyniku elektrokardiografii wszyscy będą patrzeć na wnioski pozostawione przez lekarza tam. Pierwszym wskaźnikiem będzie ocena rytmu - zatok, jeśli pochodzi z węzła głównego lub nie-zatokowy, wskazując na jego konkretne źródło (węzeł AV, tkankę przedsionkową itp.). Na przykład, wynik "rytm zatokowy z tętnem 75" nie powinien być zakłócany, jest to normą, a jeśli specjalista pisze o rytmie pozazszczelkowym, zwiększonym pobudzeniu (tachykardii) lub spowolnieniu (bradykardii), to czas, aby przejść do dodatkowego badania.

Rytm węzła zatokowego (SU) - rytm zatokowy - normalny (lewy) i nienormalny rytm spoza zatoki. Wskazywane są punkty początkowe impulsu.

Podsumowując, pacjent może odkryć informacje o pozycji EOS (elektrycznej osi serca). Zwykle może być zarówno pionowa, jak i pół-pionowa, pozioma lub pół-pozioma, w zależności od indywidualnych cech danej osoby. Odchylenia EOS w lewo lub w prawo, z kolei, zwykle mówią o organicznej chorobie serca. Szczegóły EOS i jego wariantów opisano w osobnej publikacji.

Rytm zatokowy jest normalny

Często pacjenci, którzy znaleźli rytm zatokowy w wyniku elektrokardiogramu, zaczynają się martwić, jeśli wszystko jest w porządku, ponieważ pojęcie to nie jest znane wszystkim, a zatem może mówić o patologii. Można je jednak uspokoić: rytm zatokowy jest normą, która wskazuje aktywną pracę węzła zatokowego.

Z drugiej strony, nawet przy zachowanej aktywności rozrusznika głównego, możliwe są pewne odchylenia, ale nie zawsze są one także wskaźnikiem patologii. Wahania rytmu występują w różnych stanach fizjologicznych, które nie są spowodowane patologicznym procesem w mięśniu sercowym.

Oddziaływanie na węzeł zatokowy nerwu błędnego i włókna współczulnego układu nerwowego często powoduje zmianę jego funkcji w kierunku wyższej lub niższej częstotliwości tworzenia sygnałów nerwowych. Znajduje to odzwierciedlenie w częstotliwości bicia serca, która jest obliczana na tym samym kardiogramie.

Normalnie częstotliwość rytmu zatokowego mieści się w przedziale od 60 do 90 uderzeń na minutę, ale eksperci zauważają, że nie ma jasnego limitu dla określenia normy i patologii, to jest z częstością rytmu serca 58 uderzeń na minutę, jest zbyt wcześnie, aby mówić o bradykardii, a także o tachykardii przy przekraczaniu wskaźnik w 90. Wszystkie te parametry powinny być ocenione kompleksowo z obowiązkowym uwzględnieniem ogólnego stanu pacjenta, charakterystyki jego wymiany, rodzaju aktywności, a nawet tego, co robił tuż przed badaniem.

Istotne znaczenie ma ustalenie źródła rytmu w analizie EKG, podczas gdy wskaźniki rytmu zatokowego są brane pod uwagę:

 • Definicja zębów P przed każdym kompleksem komorowym;
 • Stała konfiguracja zębów przedsionkowych w tym samym odprowadzeniu;
 • Stała wartość przerwy między zębami P i Q (do 200 ms);
 • Zawsze dodatnia (skierowana w górę) fala P w drugim standardowym odprowadzeniu i ujemna w aVR.

Podsumowując, przedmiot EKG może znaleźć: "rytm zatokowy z częstością akcji serca 85, normalne położenie osi elektrycznej". Taki wniosek jest uważany za normę. Inna opcja: "rytm niezaprzyjny o częstotliwości 54, ektopowej". Wynik ten powinien być ostrzeżony, ponieważ możliwa jest poważna patologia mięśnia sercowego.

Powyższe cechy kardiogramu wskazują na obecność rytmu zatokowego, co oznacza, że ​​impuls pochodzi od głównego węzła aż do komór, które kurczą się po przedsionkach. We wszystkich innych przypadkach rytm jest uważany za nie-zatokowy, a jego źródło znajduje się poza SU - we włóknach mięśnia komorowego, węzła przedsionkowo-komorowego itd. Możliwe jest jednoczesne impulsowanie z dwóch miejsc układu przewodzącego, w tym przypadku również o arytmii.

Aby wynik EKG był jak najbardziej dokładny, należy wykluczyć wszystkie możliwe przyczyny zmian w aktywności serca. Palenie, szybkie wchodzenie po schodach lub bieganie, filiżanka mocnej kawy może zmienić parametry serca. Oczywiście, rytm pozostaje zatokowy, jeśli węzeł działa prawidłowo, ale co najmniej tachykardia zostanie naprawiona. W związku z tym, przed badaniem, należy uspokoić, wyeliminować stresy i doświadczenia, a także aktywność fizyczną - wszystko to wpływa bezpośrednio lub pośrednio na wynik.

Rytm zatokowy i tachykardia

Przypomnijmy, że odpowiada to rytmowi zatokowemu z częstotliwością 60 - 90 na minutę. Ale co, jeśli parametr przekroczy ustalone granice, zachowując swoją "zatokę"? Wiadomo, że takie fluktuacje nie zawsze mówią o patologii, więc nie jest konieczna panika przedwcześnie.

Przyspieszony rytm zatokowy serca (tachykardia zatokowa), który nie jest wskaźnikiem patologii, jest rejestrowany, gdy:

 1. Emocjonalne doświadczenia, stres, strach;
 2. Silny wysiłek fizyczny - na siłowni, przy ciężkiej pracy fizycznej itp.;
 3. Po za dużo jedzenia, picie mocnej kawy lub herbaty.

Ten fizjologiczny tachykardia wpływa na dane EKG:

 • Długość luki między zębami P, interwał RR maleje, a czas trwania, przy odpowiednich obliczeniach, umożliwia określenie dokładnej wartości częstości akcji serca;
 • Fala P pozostaje w normalnym miejscu - przed kompleksem komorowym, który z kolei ma prawidłową konfigurację;
 • Częstotliwość skurczów serca w zależności od wyników obliczeń przekracza 90-100 na minutę.

Tachykardia z zachowanym rytmem zatokowym w warunkach fizjologicznych ma na celu dostarczenie krwi do tkanek, które z różnych powodów stały się bardziej potrzebne - ćwiczenia, bieganie, na przykład. Nie można go uznać za naruszenie, aw krótkim czasie samo serce przywraca rytm zatokowy normalnej częstotliwości.

Jeśli w przypadku braku jakiejkolwiek choroby podmiot napotka częstoskurcz z rytmem zatokowym na kardiogramie, powinieneś natychmiast przypomnieć sobie, jak przebiegało badanie - czyż nie martwił się, czy wpadł do pokoju kardiografii z zawrotną szybkością, czy może zapalił się na schodach polikliniki tuż przed Usunięcie EKG.

Rytm zatokowy i bradykardia

Przeciwieństwem częstoskurczu zatokowego jest praca serca - spowolnienie jego skurczów (bradykardia zatokowa), co również nie zawsze mówi o patologii.

Fizjologiczna bradykardia ze spadkiem częstotliwości impulsów z węzła zatokowego poniżej 60 na minutę może wystąpić, gdy:

 1. Stan uśpienia;
 2. Profesjonalne lekcje sportowe;
 3. Poszczególne cechy konstytucyjne;
 4. Noszenie obcisłego kołnierza, obcisłego krawata.

Warto zauważyć, że bradykardia, częściej niż wzrost częstości rytmu serca, mówi o patologii, dlatego uwaga jest zwykle bliska. W przypadku organicznych zmian w mięśniu sercowym bradykardia, nawet jeśli zachowany jest rytm zatokowy, może stać się diagnozą wymagającą leczenia.

We śnie występuje znaczny spadek pulsu - o około jedną trzecią "normy dziennej", co jest związane z przewagą napięcia nerwu błędnego, co tłumi aktywność węzła zatokowego. EKG jest częściej rejestrowane u osób obudzonych, więc bradykardia nie jest ustalana podczas normalnych badań masy, ale można to zaobserwować przy codziennym monitorowaniu. Jeśli po zakończeniu monitorowania metodą Holtera zaobserwowano spowolnienie rytmu zatokowego we śnie, to jest całkiem prawdopodobne, że wskaźnik będzie pasował do normy, ponieważ kardiolog wyjaśni szczególnie niepokojącym pacjentom.

Ponadto zauważono, że około 25% młodych mężczyzn ma rzadszy puls w granicach 50-60, a rytm jest sinusoidalny i regularny, nie ma objawów niepokoju, to jest wariant normy. Zawodowi sportowcy również mają tendencję do bradykardii z powodu systematycznego wysiłku fizycznego.

Bradykardia zatokowa jest stanem, w którym puls spowalnia do mniej niż 60, ale impulsy w sercu nadal generowane są przez główny węzeł. Ludzie z tą chorobą mogą omdleć, odczuwać zawroty głowy, często tej anomalii towarzyszy vagotonia (odmiana dystonii wegetatywno-naczyniowej). Rytm zatokowy z bradykardią powinien być przyczyną wykluczenia poważnych zmian w mięśniu sercowym lub innych narządach.

Oznaki bradykardii zatokowej w EKG wydłużą przerwy pomiędzy zębami przedsionkowymi i komorowymi, ale wszystkie wskaźniki rytmu "zatokowego" zostaną zachowane - fala P jest nadal poprzedzona QRS i ma stałą wielkość i kształt.

Tak więc rytm zatokowy jest normalnym wskaźnikiem na EKG, co wskazuje, że główny stymulator pozostaje aktywny, a podczas normosystolii rytm zatokowy i normalna częstotliwość wynoszą od 60 do 90 uderzeń. Nie powinno być powodów do niepokoju, jeśli nie ma oznak innych zmian (np. Niedokrwienia).

Kiedy powinieneś się martwić?

Wnioski o kardiologię, które mówią o patologicznym tachykardii zatokowej, bradykardii lub arytmii z niestabilnością i nieregularnością rytmu powinny być powodem do niepokoju.

W przypadku tachy i bradyformy lekarz szybko ustawia odchylenie od normy w górę lub w dół, wyjaśnia skargi i wysyła dodatkowe badania - USG serca, holter, testy krwi na hormony itp. Po ustaleniu przyczyny można rozpocząć leczenie.

Niestabilny rytm zatokowy na EKG objawia się nierównymi przerwami pomiędzy głównymi zębami kompleksów komorowych, których wahania przekraczają 150-160 msek. Jest to prawie zawsze oznaką patologii, więc pacjent nie zostaje pozostawiony bez opieki i nie znajduje przyczyny niestabilności w węźle zatokowym.

Elektrokardiografia będzie również wskazywać, że serce bije z nieregularnym rytmem zatokowym. Nieregularne skurcze mogą być spowodowane zmianami strukturalnymi mięśnia sercowego - bliznami, stanami zapalnymi, a także wadami serca, niewydolnością serca, ogólnym niedotlenieniem, niedokrwistością, paleniem tytoniu, patologią endokrynologiczną, nadużywaniem pewnych grup leków i wieloma innymi powodami.

Nieprawidłowy rytm zatokowy pochodzi z głównego stymulatora, ale częstość uderzeń narządów wzrasta i maleje w tym przypadku, tracąc stałość i regularność. W takim przypadku należy mówić o arytmii zatokowej.

Arytmia z rytmem zatokowym może być odmianą normy, wówczas nazywa się ją cykliczną i zwykle wiąże się z oddychaniem - arytmią oddechową. Z tym zjawiskiem podczas inhalacji zwiększa się częstość akcji serca, a po wydechu spada. Zaburzenia rytmu oddechowego można wykryć u profesjonalnych sportowców, nastolatków w okresie zwiększonej regulacji hormonalnej, u osób cierpiących na zaburzenia wegetatywne lub nerwicę.

Arytmię zatokową związaną z oddychaniem rozpoznaje się na EKG:

 • Zachowana zostaje normalna forma i umiejscowienie zębów przedsionka poprzedzających wszystkie komorowe kompleksy;
 • W trakcie wdechu zmniejszają się przerwy między skurczami, a po wydechu stają się dłuższe.

rytm zatokowy i arytmia oddechowa

Niektóre testy pozwalają nam odróżnić fizjologiczną zatokową arytmię. Wiele osób wie, że podczas badania mogą poprosić o wstrzymanie oddechu. To proste działanie pomaga wyrównać działanie wegetatywów i określić regularny rytm, jeśli jest powiązany z przyczynami funkcjonalnymi i nie jest odzwierciedleniem patologii. Ponadto bloker beta-adrenergiczny zwiększa arytmię, a atropina go usuwa, ale nie nastąpi to w przypadku zmian morfologicznych w węźle zatokowym lub mięśniu sercowym.

Jeśli rytm zatokowy jest nieregularny i nie jest eliminowany przez trzymanie oddechu i próbek farmakologicznych, to czas pomyśleć o obecności patologii. Mogą to być:

 1. Zapalenie mięśnia sercowego;
 2. Kardiomiopatia;
 3. Choroba wieńcowa zdiagnozowana u większości osób starszych;
 4. Niewydolność serca z ekspansją jej ubytków, która nieuchronnie wpływa na węzeł zatokowy;
 5. Patologia płuc - astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli, pylica płuc;
 6. Niedokrwistość, w tym dziedziczna;
 7. Reakcje neurotyczne i ciężka dystonia wegetatywna;
 8. Zaburzenia wewnętrznych narządów wydzielniczych (cukrzyca, tyreotoksykoza);
 9. Nadużywanie leków moczopędnych, glikozydów nasercowych, leków przeciwarytmicznych;
 10. Zaburzenia elektrolitowe i zatrucia.

Rytm zatokowy wraz z jego nieregularnością nie pozwala wykluczyć patologii, ale wręcz przeciwnie, najczęściej ją wskazuje. Oznacza to, że oprócz rytmu zatokowego rytm musi być poprawny.

przykład przerw i niestabilności w węźle zatokowym

Jeśli pacjent wie o istniejących w nim chorobach, wówczas proces diagnostyczny jest uproszczony, ponieważ lekarz może działać celowo. W innych przypadkach, gdy niestabilny rytm zatokowy został znaleziony na EKG, istnieje wiele badań - holter (dobowa EKG), bieżnia, echokardiografia itp.

Cechy rytmu u dzieci

Dzieci są wyjątkową częścią ludzi, którzy mają wiele parametrów bardzo różniących się od dorosłych. Tak więc każda matka powie ci, jak często bije serce noworodka, ale nie będzie się martwić, ponieważ wiadomo, że niemowlęta w pierwszych latach życia, a zwłaszcza noworodki, mają puls częściej niż dorośli.

Rytm zatokowy powinien być rejestrowany we wszystkich dzieciach, bez wyjątku, jeśli nie mówimy o uszkodzeniu serca. Tachykardia związana z wiekiem wiąże się z niewielkim rozmiarem serca, który powinien zapewnić rosnącemu ciału niezbędną ilość krwi. Im mniejsze dziecko, tym częściej ma puls, osiągając 140-160 minut na minutę w okresie noworodkowym i stopniowo zmniejsza się do poziomu "dorosłego" w wieku 8 lat.

EKG u dzieci identyfikuje te same oznaki rytmu zatokowego - zęby P przed skurczem komorowym o tym samym rozmiarze i kształcie, a tachykardia powinna pasować do parametrów wiekowych. Brak aktywności węzła zatokowego, gdy kardiolog wskazuje na niestabilność rytmu lub ektopii jego kierowcy - przyczyna poważnych obaw lekarzy i rodziców oraz poszukiwanie przyczyny, która w dzieciństwie najczęściej staje się wadą wrodzoną.

Jednocześnie, podczas odczytywania wskazań do arytmii zatokowej zgodnie z danymi EKG, matka nie powinna natychmiast wpadać w panikę i omdlenia. Jest prawdopodobne, że arytmia zatokowa jest związana z oddychaniem, co często obserwuje się u dzieci. Konieczne jest uwzględnienie warunków usuwania EKG: jeśli dziecko zostanie połoŜone na zimnej kanapie, jest przestraszone lub zdezorientowane, a odruchowe wstrzymanie oddechu zwiększy objawy arytmii oddechowej, co nie oznacza poważnej choroby.

Jednak arytmia zatokowa nie powinna być uważana za normę, dopóki jej fizjologiczna esencja nie zostanie dokładnie udowodniona. Tak więc patologia rytmu zatokowego jest częściej diagnozowana u wcześniaków dotkniętych niedotlenieniem domacicznym u dzieci, ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym u noworodków. Może wywoływać krzywicę, szybki wzrost, IRR. Gdy układ nerwowy dojrzewa, regulacja rytmu ulega poprawie, a zaburzenia same w sobie mogą przeminąć.

Jedna trzecia arytmii zatokowych u dzieci ma charakter patologiczny i jest spowodowana czynnikami dziedzicznymi, zakażeniem wysoką gorączką, reumatyzmem, zapaleniem mięśnia sercowego i wadami serca.

Sport z arytmią oddechową nie jest przeciwwskazany dla dziecka, ale tylko pod warunkiem ciągłej dynamicznej obserwacji i zapisywania EKG. Jeśli przyczyna niestabilnego rytmu zatokowego nie jest fizjologiczna, wówczas kardiolog będzie zmuszony ograniczyć aktywność sportową dziecka.

Oczywiste jest, że rodzice obawiają się ważnego pytania: co zrobić, jeśli rytm zatokowy na EKG jest nieprawidłowy lub ustala się arytmia? Najpierw należy udać się do kardiologa i ponownie wykonać kardiologię dla dziecka. Jeśli udowodniono fizjologię zmian, wystarczy obserwować EKG 2 razy w roku.

Jeśli niestabilność rytmu zatokowego nie mieści się w normalnym zakresie, nie jest spowodowana przez oddech lub przyczyny funkcjonalne, wówczas kardiolog przepisze leczenie zgodnie z prawdziwą przyczyną arytmii.

Rytm zatokowy serca: dekoderowanie kardiogramu

Elektrokardiograf (EKG) to urządzenie służące do oceny aktywności elektrycznej mięśnia sercowego. W kardiologii jest to najbardziej poszukiwane, ponieważ pozwala wykryć wszelkie zmiany w biciu serca, zmiany organiczne i zaburzenie równowagi elektrolitowej. Rytm zatokowy przy rozszyfrowywaniu kardiogramu wykrywany jest przy braku patologicznych nieprawidłowości. Doświadczony specjalista bierze udział w ocenie ostatecznych wyników. Litery łacińskie i zakrzywione linie nic nie powiedzą zwykłej osobie. Pomogą one niezależnie rozwiązać dekodowanie ogólnie przyjętych standardów i definicji.

Rytm zatokowy na kardiogramie serca - co to jest?

Rytm zatokowy wykrywany na elektrokardiogramie jest wyświetlany przez te same zęby w równym odstępie czasu i wskazuje prawidłowe funkcjonowanie serca. Źródłem impulsów jest naturalny stymulator, węzeł zatokowy (sinusoidalny). Znajduje się w rogu prawego przedsionka i służy do generowania sygnałów, które powodują, że mięsień sercowy kurczy się naprzemiennie.

Cechą węzła zatokowego jest obfite zaopatrzenie w krew. Liczba impulsów wysyłanych do nich zależy od podziałów (współczulnych, przywspółczulnych) autonomicznego układu nerwowego. Kiedy ich równowaga zawodzi, rytm jest zaburzony, co przejawia się wzrostem (tachykardia) lub spowolnieniem (bradykardią) bicia serca.

Zwykle liczba generowanych impulsów nie powinna przekraczać 60-80 na minutę.

Oszczędność rytmu zatokowego jest ważna dla stabilnego krążenia krwi. Pod wpływem czynników zewnętrznych i wewnętrznych może dojść do rozregulowania lub przewodzenia impulsów, prowadząc do uszkodzeń hemodynamicznych i dysfunkcji narządów wewnętrznych. Na tym tle możliwe jest opracowanie blokady sygnałów lub osłabienie węzła sinusoidalnego. Na elektrokardiogramie powstałe zaburzenie jest wyświetlane w postaci obecności nidus zastępczych (ektopowych) impulsów w określonej części mięśnia sercowego:

 • węzeł przedsionkowo-komorowy;
 • przedsionki;
 • komory.

Lokalizując źródło sygnałów w dowolnym miejscu poza węzłem zatokowym, mówimy o patologii serca. Pacjent będzie musiał przejść szereg badań (codzienny monitoring EKG, testy stresu, ultradźwięki), aby zidentyfikować przyczynę tego zaburzenia. Leczenie będzie ukierunkowane na jego eliminację i przywrócenie rytmu zatokowego.

Interpretacja kardiogramu serca: rytm zatokowy

Panika po wykryciu rytmu zatokowego jest typowa dla osób nieobeznanych z terminami medycznymi. Zwykle kardiolog przepisuje serię badań, więc będzie można go ponownie uzyskać dopiero po otrzymaniu wszystkich wyników. Pacjent musi cierpliwie czekać i zapoznać się z publicznie dostępnymi źródłami informacji.

W rzeczywistości rytm zatokowy jest ogólnie przyjętą normą, dlatego nie ma sensu się martwić. Odchylenia są możliwe tylko w tętnie (HR). Wpływają na to różne czynniki fizjologiczne, wpływ nerwu błędnego i awarie autonomiczne. Liczba uderzeń serca na minutę może być wyższa lub niższa niż dopuszczalna norma wieku, pomimo wysyłania sygnałów z naturalnego stymulatora.

Rozpoznanie tachykardii lub bradykardii typu zatokowego następuje dopiero po kompleksowej ocenie wszystkich niuansów. Lekarz będzie zwracał uwagę na stan pacjenta i pytał o działania podjęte tuż przed badaniem. Jeśli spadek lub wzrost częstości akcji serca jest nieznaczny i wynika z czynników zewnętrznych, procedura zostanie powtórzona nieco później lub w innym dniu.

Identyfikacja naturalnego rozrusznika serca podczas elektrokardiografii następuje według ogólnie przyjętych kryteriów:

 • obecność dodatniej fali P w drugim odprowadzeniu;
 • między falami P i Q w tym samym przedziale, nieprzekraczającym 0,2 sekundy;
 • biegun ujemny w odprowadzeniu aVR.

Jeśli dekodowanie wskazuje, że pacjent ma rytm zatokowy i normalne położenie osi elektrycznej serca (EOS), wtedy nie boją się niczego. Rytm jest ustalany przez jego naturalny czynnik, to znaczy, przechodzi z węzła zatokowego do przedsionków, a następnie do węzła przedsionkowo-komorowego i komór, powodując naprzemienne skurcze.

Dopuszczalne stawki

To, czy sprawność kardiogramów jest normalna, można określić na podstawie położenia zębów. Rytm serca ocenia się na podstawie odstępu między zębami R-R. Są najwyższe i zwykle powinny być takie same. Lekkie odchylenie jest dopuszczalne, ale nie więcej niż 10%. W przeciwnym razie mówimy o spowolnieniu lub zwiększeniu częstości akcji serca.

Poniższe kryteria są charakterystyczne dla zdrowego człowieka dorosłego:

 • Interwał P-Q zmienia się w zakresie 0,12-0,2 s;
 • Częstość uderzeń serca wynosi 60-80 uderzeń na minutę;
 • odległość między zębami Q i S pozostaje w zakresie od 0,06 do 0,1 sekundy;
 • Załamek P równy 0,1 s;
 • Odstęp Q-T zmienia się od 0,4 do 0,45 s.

Wydajność dziecka nieznacznie różni się od dorosłych, co jest związane z cechami ciała dziecka:

 • odstęp QRS nie przekracza 0,1 sekundy;
 • HR zmienia się wraz z wiekiem;
 • odległość między zębami Q i T nie jest większa niż 0,4 s;
 • Interwał P-Q 0,2 s.
 • Fala P nie przekracza 0,1 sekundy.


U dorosłych, tak jak u dzieci, przy braku patologii powinno być normalne położenie osi elektrycznej serca i rytmu zatokowego. Możesz zobaczyć dopuszczalną częstotliwość obniżek według wieku w tabeli: