Image

Ruch krwi w ciele ludzkim.

W naszym ciele krew stale porusza się wzdłuż zamkniętego układu naczyń w ściśle określonym kierunku. Ten ciągły ruch krwi nazywany jest krążeniem krwi. Ludzki układ krążenia jest zamknięty i ma 2 okręgi krążenia krwi: duże i małe. Głównym organem, który zapewnia przepływ krwi, jest serce.

Układ krążenia składa się z serca i naczyń krwionośnych. Naczynia składają się z trzech rodzajów: tętnic, żył, naczyń włosowatych.

Serce jest pustym mięśnio- wym narządem (waga około 300 gramów) wielkości pięści, umieszczonym w jamie klatki piersiowej po lewej stronie. Serce otacza osierdzie, które jest utworzone przez tkankę łączną. Pomiędzy sercem a osierdzeniem znajduje się płyn, który zmniejsza tarcie. Osoba ma czterokomorowe serce. Przegroda poprzeczna dzieli ją na lewą i prawą połowę, z których każda jest podzielona przez zastawki lub przedsionek i komorę. Ściany przedsionków są cieńsze niż ściany komór. Ściany lewej komory są grubsze niż ściany prawej, ponieważ świetnie się spisują, przepychając krew do wielkiego krążenia. Na granicy między przedsionkami i komorami znajdują się klapy, które zapobiegają wstecznemu przepływowi krwi.

Serce otacza osierdzie (osierdzie). Lewe przedsionki oddzielone są od lewej komory zastawką dwupłatkową, a prawe przedsionkiem z prawej komory zastawką trójdzielną.

Silne nici ścięgna są przymocowane do zaworów komór. Ta konstrukcja nie pozwala na przejście krwi z komór do przedsionka przy jednoczesnym zmniejszeniu komory. U podstawy tętnicy płucnej i aorty znajdują się zastawki półksiężycowate, które nie pozwalają na przepływ krwi z tętnic z powrotem do komór serca.

W prawym przedsionku wchodzi krew żylna z krążenia ogólnoustrojowego, w lewej - krew tętnicza z płuc. Ponieważ lewa komora dostarcza krew do wszystkich narządów krążenia ogólnoustrojowego, po lewej stronie znajduje się tętnica płuc. Ponieważ lewa komora dostarcza krew do wszystkich narządów krążenia płucnego, jej ściany są około trzy razy grubsze niż ściany prawej komory. Mięsień sercowy to szczególny rodzaj mięśni poprzecznie prążkowanych, w którym włókna mięśniowe łączą się ze sobą i tworzą złożoną sieć. Taka struktura mięśniowa zwiększa swoją siłę i przyspiesza przejście impulsu nerwowego (wszystkie mięśnie reagują jednocześnie). Mięsień sercowy różni się od mięśni szkieletowych swoją zdolnością do rytmicznego skurczenia się, reagowania na impulsy powstające w samym sercu. Zjawisko to nazywa się automatycznie.

Tętnice są naczyniami, przez które krew przemieszcza się z serca. Tętnice są grubościennymi naczyniami, których środkowa warstwa jest reprezentowana przez elastyczne włókna i gładkie mięśnie, dlatego tętnice są w stanie wytrzymać znaczne ciśnienie krwi i nie pękać, ale tylko rozciągać.

Gładkie muskulatury tętnic pełnią nie tylko funkcję strukturalną, ale ich redukcja przyczynia się do szybszego przepływu krwi, ponieważ moc tylko jednego serca nie wystarcza do prawidłowego krążenia krwi. W tętnicach nie ma zastawek, krew płynie szybko.

Żyły są naczyniami przenoszącymi krew do serca. W ścianach żył znajdują się również zastawki, które zapobiegają wstecznemu przepływowi krwi.

Żyły są cieńsze niż tętnice, aw środkowej warstwie są mniej elastyczne włókna i elementy mięśniowe.

Krew płynąca przez żyły nie płynie całkowicie biernie, mięśnie otaczające żyłę wykonują pulsujące ruchy i przenoszą krew przez naczynia do serca. Kapilary są najmniejszymi naczyniami krwionośnymi, przez które osiągana jest krew z substancjami odżywczymi w płynie tkankowym. Ściana kapilarna składa się z pojedynczej warstwy płaskich komórek. W błonach tych komórek znajdują się wielomianowe małe dziury, które ułatwiają przejście przez ścianę naczyń włosowatych substancji zaangażowanych w metabolizm.

Ruch krwi występuje w dwóch kręgach krążenia krwi.

Krążenie ogólnoustrojowe to droga krwi od lewej komory do prawego przedsionka: lewa komora aorty, aorta piersiowa, aorta brzuszna, tętnice, naczynia włosowate w narządach (wymiana gazowa w tkankach), górna (dolna) żyła główna, prawe przedsionki

Krążenie krwi w układzie krążenia - droga od prawej komory do lewego przedsionka: prawostronna tętnica płucna prawa (po lewej) kapilary płucne w płucach wymiana gazowa w płucach żyły płucne lewe przedsionek

W krążeniu płucnym krew żylna porusza się wzdłuż tętnic płucnych, a krew tętnicza przepływa przez żyły płucne po wymianie płuc.

Krążenie krwi człowieka

Krew tętnicza jest natlenioną krwią.
Krew żylna - nasycona dwutlenkiem węgla.

Tętnice są naczyniami przenoszącymi krew z serca.
Żyły są naczyniami przenoszącymi krew do serca.
(W krążeniu płucnym krew żylna przepływa przez tętnice, krew tętnicza przepływa przez żyły).

U ludzi, u wszystkich innych ssaków, a także u ptaków, serce czterokomorowe składa się z dwóch przedsionków i dwóch komór (krew tętnicza w lewej połowie serca, żylna w prawej połowie, mieszanie nie następuje z powodu pełnej przegrody w komorze).

Zawory zastawkowe znajdują się pomiędzy komorami i przedsionkami, a między tętnicami i komorami są półksiężycowe. Zawory nie pozwalają na przepływ krwi do tyłu (od komory do przedsionka, od aorty do komory).

Najgrubsza ściana lewej komory, ponieważ przepycha krew przez krąg cyrkulacji krwi. Wraz ze zmniejszeniem lewej komory powstaje fala tętna, a także maksymalne ciśnienie tętnicze.

Ciśnienie krwi: w tętnicach największy, w naczyniach włosowatych przeciętny, w żyłach najmniejszy. Prędkość krwi: największa w tętnicach, najmniejsza w naczyniach włosowatych, średnia w żyłach.

Duży obieg: od lewej komory krwi tętniczej przez tętnice przechodzi do wszystkich narządów ciała. Wymiana gazowa odbywa się w kapilarach wielkiego koła: tlen przechodzi z krwi do tkanek, a dwutlenek węgla z tkanek do krwi. Krew staje się żylna, przez puste żyły wchodzi do prawego przedsionka, a stamtąd do prawej komory.

Małe koło: z prawej komory krew żylna przechodzi przez tętnice płucne do płuc. W naczyniach włosowatych płuc następuje wymiana gazowa: dwutlenek węgla przechodzi z krwi do powietrza, a tlen z powietrza do krwi, krew staje się tętnicza i wchodzi do lewego przedsionka przez żyły płucne, a stamtąd do lewej komory.

Nadal możesz przeczytać

Testy i zadania

Ustanowić powiązanie między obszarami układu krążenia a kręgiem krążenia krwi, do którego należą: 1) wielki krąg krążenia krwi, 2) mały krąg krążenia krwi. Zapisz cyfry 1 i 2 we właściwej kolejności.
A) prawa komora
B) tętnica szyjna
C) tętnica płucna
D) lepsza żyła główna
D) Lewe przedsionek
E) Lewa komora

Wybierz trzy prawidłowe odpowiedzi od sześciu i zapisz liczby, pod którymi są wskazane. Wielki krąg krążenia krwi w ciele ludzkim
1) zaczyna się w lewej komorze
2) pochodzi z prawej komory
3) jest nasycony tlenem w pęcherzykach płucnych
4) dostarcza narządom i tkankom tlen i składniki odżywcze
5) kończy się w prawym atrium
6) doprowadzić krew do lewej połowy serca

1. Ustanowić sekwencję ludzkich naczyń krwionośnych, aby zmniejszyć w nich ciśnienie krwi. Zapisz odpowiednią sekwencję liczb.
1) podrzędna żyła główna
2) aorta
3) kapilary płucne
4) tętnica płucna

2. Ustal kolejność, w jakiej naczynia krwionośne powinny być ułożone w kolejności zmniejszania ciśnienia krwi w nich.
1) Żyły
2) Aorta
3) Tętnice
4) Kapilary

Ustalić zgodność między naczyniami a krążeniem krwi osoby: 1) małe krążenie, 2) duży krążenie. Zapisz cyfry 1 i 2 we właściwej kolejności.
A) aorta
B) żyły płucne
B) tętnice szyjne
D) naczynia włosowate w płucach
D) tętnice płucne
E) tętnica wątrobowa

Wybierz ten, który jest najbardziej poprawny. Dlaczego krew nie może dostać się z aorty do lewej komory serca
1) komora kurczy się z wielką siłą i wytwarza wysokie ciśnienie
2) zastawki półksiężycowe są wypełnione krwią i szczelnie zamknięte
3) klapy są dociskane do ścian aorty
4) zawory klapowe są zamknięte, a zawory półksiężycowe są otwarte.

Wybierz ten, który jest najbardziej poprawny. W krążeniu płucnym krew płynie z prawej komory
1) żyły płucne
2) tętnice płucne
3) tętnice szyjne
4) aorta

Wybierz ten, który jest najbardziej poprawny. Przez krew przepływa krew arterialna
1) żyły nerkowe
2) żyły płucne
3) puste żyły
4) tętnice płucne

Wybierz ten, który jest najbardziej poprawny. U ssaków krew wzbogacona jest w tlen
1) tętnic płucnego krążenia
2) duże kapilary
3) tętnice dużego koła
4) małe naczynia włosowate

1. Ustal sekwencję ruchu krwi przez naczynia wielkiego krążenia. Zapisz odpowiednią sekwencję liczb.
1) żyłę wrotną wątroby
2) aorta
3) tętnica żołądka
4) lewa komora
5) prawo atrium
6) podrzędna żyła główna

2. Ustal prawidłową sekwencję krążenia krwi w krążeniu systemowym, zaczynając od lewej komory. Zapisz odpowiednią sekwencję liczb.
1) Aorta
2) Górna i dolna żyła główna
3) Prawe przedsionek
4) Lewa komora
5) Prawą komorę
6) Płyn tkankowy

3. Ustal prawidłową sekwencję przepływu krwi na dużym krążku krwi. Zapisz w tabeli odpowiednią sekwencję liczb.
1) w prawym atrium
2) lewej komory
3) tętnice głowy, kończyn i tułowia
4) aorta
5) dolne i górne puste żyły
6) kapilar

4. Ustaw kolejność ruchu krwi w ciele ludzkim, zaczynając od lewej komory. Zapisz odpowiednią sekwencję liczb.
1) lewa komora
2) vena cava
3) aorta
4) żyły płucne
5) prawo atrium

5. Ustaw sekwencję przejścia części krwi w człowieku, zaczynając od lewej komory serca. Zapisz odpowiednią sekwencję liczb.
1) w prawym atrium
2) aorta
3) lewa komora
4) płuca
5) lewe przedsionek
6) prawą komorę

Ułóż naczynia krwionośne w kolejności malejącej prędkości krwi
1) lepsza żyła główna
2) aorta
3) tętnicę ramienną
4) kapilary

Wybierz ten, który jest najbardziej poprawny. Występują puste żyły u ludzi
1) lewe przedsionek
2) prawą komorę
3) lewa komora
4) prawo atrium

Wybierz ten, który jest najbardziej poprawny. Odwrotny przepływ krwi z tętnicy płucnej i aorty do komór jest utrudniony przez zastawki.
1) zastrzyk trójdzielny
2) żylne
3) dwuskrzydłowe
4) semilunar

1. Ustanowić sekwencję ruchu krwi u ludzi w małym okręgu krążenia krwi. Zapisz odpowiednią sekwencję liczb.
1) tętnica płucna
2) prawą komorę
3) kapilary
4) lewe przedsionek
5) żyły

2. Ustal sekwencję procesów krążenia krwi, poczynając od momentu, w którym krew przenosi się z płuc do serca. Zapisz odpowiednią sekwencję liczb.
1) krew z prawej komory wchodzi do tętnicy płucnej
2) krew przemieszcza się przez żyłę płucną
3) krew przemieszcza się przez tętnicę płucną
4) tlen przepływa z pęcherzyków do naczyń włosowatych
5) krew wchodzi do lewego przedsionka
6) krew wchodzi do prawego przedsionka

3. Ustaw kolejność przepływu krwi tętniczej u osoby, począwszy od momentu jej nasycenia tlenem w kapilarach małego koła. Zapisz odpowiednią sekwencję liczb.
1) lewa komora
2) lewe przedsionek
3) żyły o małych oczkach
4) małe naczynia włosowate
5) tętnice wielkiego koła

4. Ustalić kolejność krwi tętniczej w ludzkim ciele, zaczynając od naczyń włosowatych płuc. Zapisz odpowiednią sekwencję liczb.
1) lewe przedsionek
2) lewej komory
3) aorta
4) żyły płucne
5) kapilary płucne

5. Zainstaluj prawidłową sekwencję przepływu krwi z prawej komory do prawego przedsionka. Zapisz odpowiednią sekwencję liczb.
1) żyła płucna
2) lewej komory
3) tętnica płucna
4) prawa komora
5) prawo atrium
6) aorta

Ustalanie sekwencji zdarzeń występujących w cyklu sercowym po wejściu krwi do serca. Zapisz odpowiednią sekwencję liczb.
1) skurcz komorowy
2) ogólne rozluźnienie komór i przedsionków
3) przepływ krwi w aorcie i tętnicy
4) przepływ krwi do komór
5) skurcz przedsionkowy

Ustanowić zależność między naczyniami krwionośnymi danej osoby a kierunkiem przepływu krwi w nich: 1) z serca, 2) z sercem
A) żyły krążenia płucnego
B) żyły dużego koła krążenia krwi
B) tętnice krążenia płucnego
D) tętnic krążenia systemowego

Wybierz trzy opcje. U ludzi, krew z lewej komory serca
1) po zakontraktowaniu wchodzi do aorty
2) po zakontraktowaniu spada do lewego przedsionka
3) dostarczają komórkom ciała tlenu
4) wchodzi do tętnicy płucnej
5) pod wysokim ciśnieniem wchodzi do wielkiego stromego krążenia
6) pod niewielkim ciśnieniem wchodzi do krążenia płucnego

Wybierz trzy opcje. Krew przepływa przez tętnice krążenia płucnego u osoby
1) z serca
2) do serca
3) nasycony dwutlenkiem węgla
4) natleniony
5) szybciej niż w naczyniach płucnych
6) wolniej niż w kapilarach płucnych

Wybierz trzy opcje. Żyły to naczynia krwionośne, przez które przepływa krew.
1) z serca
2) do serca
3) pod większym ciśnieniem niż w tętnicach
4) pod mniejszym ciśnieniem niż w tętnicach
5) szybciej niż w naczyniach włosowatych
6) wolniej niż w naczyniach włosowatych

Wybierz trzy opcje. Krew przepływa przez tętnice układu krążenia
1) z serca
2) do serca
3) nasycony dwutlenkiem węgla
4) natleniony
5) szybciej niż inne naczynia krwionośne
6) wolniej niż inne naczynia krwionośne

1. Ustalić związek między rodzajem ludzkich naczyń krwionośnych a rodzajem zawartej w nich krwi: 1) tętniczej, 2) żylnej
A) tętnice płucne
B) żyły krążenia płucnego
B) aorta i tętnice wielkiego koła krążenia krwi
D) górna i dolna żyła główna

2. Ustalić zgodność między naczyniem ludzkiego układu krążenia a rodzajem krwi, która przez niego przepływa: 1) tętniczo, 2) żylnie. Zapisz cyfry 1 i 2 w kolejności liter.
A) żyła udowa
B) tętnica ramienna
C) żyła płucna
D) tętnica podobojczykowa
D) tętnica płucna
E) aorta

Wybierz trzy opcje. U ssaków i ludzi krew żylna, w przeciwieństwie do tętnic,
1) jest ubogi w tlen
2) płynie w małym kółku przez żyły
3) wypełnij prawą połowę serca
4) nasycony dwutlenkiem węgla
5) wchodzi do lewego przedsionka
6) dostarcza komórkom ciała składników odżywczych


Przeanalizuj tabelę "Dzieło ludzkiego serca". Dla każdej komórki oznaczonej literą wybierz odpowiedni termin z podanej listy.
1) Tętnicze
2) Górna żyła główna
3) Mieszane
4) Lewe przedsionek
5) tętnica szyjna
6) Prawą komorę
7) Dolna żyła główna
8) Żyła płucna

Wybierz trzy prawidłowe odpowiedzi od sześciu i zapisz liczby, pod którymi są wskazane. Elementy ludzkiego układu krążenia, które zawierają krew żylną
1) tętnica płucna
2) aorta
3) vena cava
4) prawe przedsionek i prawą komorę
5) lewe przedsionek i lewą komorę
6) żyły płucne

Wybierz trzy prawidłowe odpowiedzi od sześciu i zapisz liczby, pod którymi są wskazane. Krew wypływa z prawej komory
1) tętniczy
2) żylne
3) przez tętnice
4) przez żyły
5) w kierunku płuc
6) w kierunku komórek ciała

Ustalić zgodność między procesami i kręgami krążenia, dla których są one charakterystyczne: 1) małe, 2) duże. Zapisz cyfry 1 i 2 w kolejności liter.
A) Przez żyły płynie krew tętnicza.
B) Koło kończy się w lewym atrium.
B) Przez tętnice przepływa krew tętnicza.
D) Koło zaczyna się w lewej komorze.
D) Wymiana gazu następuje w naczyniach włosowatych pęcherzyków płucnych.
E) Z żyły tętniczej powstaje krew żylna.

Znajdź trzy błędy w tekście poniżej. Wskaż numery zdań, w których zostały wykonane. (1) Ściany tętnic i żył mają strukturę trójwarstwową. (2) Ściany tętnic są bardzo odporne i sprężyste; natomiast ściany żył są nieelastyczne. (3) W przypadku skurczów przedsionków krew przepychana jest do aorty i tętnicy płucnej. (4) Ciśnienie krwi w aorcie i żyle głównej jest takie samo. (5) Prędkość krwi w naczyniach zmienia się, w aorcie jest maksymalna. (6) Prędkość krwi w naczyniach włosowatych jest wyższa niż w żyłach. (7) Krew w ludzkim ciele porusza się w dwóch kręgach krążenia krwi.

Jaka jest różnica między krwią żylną a tętniczą?

Układ naczyniowy utrzymuje konsystencję w naszym ciele lub homeostazę. Pomaga mu w procesie adaptacji, z jego pomocą możemy znieść znaczny wysiłek fizyczny. Wybitni naukowcy, od czasów starożytnych, interesowali się kwestią struktury i działania tego systemu.

Jeśli układ krążenia jest reprezentowany jako zamknięty system, jego głównymi elementami będą dwa typy naczyń: tętnice i żyły. Każdy wykonuje określony zestaw zadań i przenosi różne rodzaje krwi. To, co odróżnia krew żylną od krwi tętniczej, analizujemy w artykule.

Krew tętnicza

Zadaniem tego typu jest dostarczanie tlenu i substancji odżywczych do narządów i tkanek. Płynie z serca, bogatego w hemoglobinę.

Kolor krwi tętniczej i żylnej jest inny. Kolor krwi tętniczej jest jasno czerwony.

Największym naczyniem, w którym się porusza, jest aorta. Charakteryzuje się dużą prędkością.

Jeśli wystąpi krwawienie, zatrzymanie go wymaga wysiłku ze względu na pulsujący charakter pod wysokim ciśnieniem. pH jest wyższe niż żylne. Na naczyniach, wzdłuż których ten typ się porusza, lekarze mierzą puls (na tętnicy szyjnej lub naświetlania).

Krew żylna

Krew żylna to krew, która wypływa z narządów, aby oddać dwutlenek węgla. Nie ma korzystnych pierwiastków śladowych, niesie bardzo niskie stężenie O2. Ale bogaty w końcowe produkty przemiany materii, ma dużo cukru. Ma wyższą temperaturę, stąd wyrażenie "ciepła krew". Do laboratoryjnych działań diagnostycznych użyj go. Wszystkie leki pielęgniarki są wstrzykiwane przez żyły.

Ludzka krew żylna, w przeciwieństwie do tętnic, ma ciemny, bordowy kolor. Ciśnienie w żyle żylnej jest niskie, krwawienie, które rozwija się, gdy żyły są uszkodzone, nie jest intensywne, krew powoli wypływa, zwykle są zatrzymywane za pomocą bandaża ciśnieniowego.

Aby zapobiec jego ruchowi wstecz, żyły mają specjalne zawory, które zapobiegają powrotowi, pH jest niskie. W organizmie ludzkim liczba żył jest większa niż tętnic. Znajdują się bliżej powierzchni skóry, u osób o jasnym kolorze są wyraźnie widoczne wizualnie.

Dowiedz się z tego artykułu, jak radzić sobie z zastojem krwi w żyłach.

Jeszcze raz o różnicach

Tabela przedstawia porównawczy opis krwi tętniczej i żylnej.

Uwaga! Najczęstszym pytaniem jest, która krew jest ciemniejsza: żylna czy tętnicza? Pamiętaj - żyły. Ważne jest, aby nie mylić w sytuacjach awaryjnych. W przypadku krwawienia tętniczego ryzyko utraty dużej ilości w krótkim okresie jest bardzo wysokie, istnieje ryzyko śmiertelnego wyniku i należy podjąć pilne działania.

Kręgi krążenia krwi

Na początku artykułu zauważono, że krew porusza się w układzie naczyń krwionośnych. Z szkolnego programu nauczania większość ludzi wie, że ruch jest okrągły, a istnieją dwa główne koła:

Ssaki, w tym ludzie, mają w sercach cztery kamery. A jeśli dodasz długość wszystkich statków, pojawi się ogromna postać - 7 tysięcy metrów kwadratowych.

Ale właśnie taki obszar pozwala ciału zaopatrywać się w O2 we właściwym stężeniu i nie powoduje niedotlenienia, czyli głodu tlenu.

BKK rozpoczyna się w lewej komorze, z której wychodzi aorta. Jest bardzo mocny, ma grube ściany, mocną warstwę mięśniową, a jego średnica u dorosłego wynosi trzy centymetry.

Kończy się w prawym atrium, w którym płynie 2 żyły głównej lawy. ICC powstaje w prawej komorze z tułowia płucnego i zamyka się w lewym przedsionku przez tętnice płucne.

Tętnicza krew tętna krwi płynie w dużym kole i jest kierowana do każdego narządu. W jego trakcie średnica naczyń stopniowo zmniejsza się do bardzo małych naczyń włosowatych, które dają wszystko, co przydatne. I z powrotem, przez żyły, stopniowo zwiększając swoją średnicę do dużych naczyń, takich jak górne i dolne puste żyły, przepływa zubożony żylny.

Po wejściu do prawego przedsionka, przez specjalny otwór, zostaje on wepchnięty do prawej komory, z której zaczyna się małe koło, płucne. Krew dociera do pęcherzyków płucnych, które wzbogacają ją w tlen. W ten sposób krew żylna staje się tętnicza!

Dzieje się coś bardzo zaskakującego: krew tętnicza nie przemieszcza się przez tętnice, ale przez żyły płucne, które przepływają do lewego przedsionka. Krew nasycona nową porcją tlenu dostaje się do lewej komory, a koła znów się powtarzają. Dlatego twierdzenie, że krew żylna porusza się w żyłach, jest złe, wszystko tutaj działa na odwrót.

Fakt! W 2006 r. Przeprowadzono badanie dotyczące funkcjonowania BPC i ICC u osób z nieprawidłową postawą, a mianowicie ze skoliozą. Przyciąga 210 osób do 38 lat. Okazało się, że jeśli istnieje choroba skoliozy, dochodzi do zakłóceń w ich pracy, szczególnie wśród nastolatków. W niektórych przypadkach wymaga leczenia chirurgicznego.

W niektórych stanach patologicznych przepływ krwi może być upośledzony, a mianowicie:

 • organiczne wady serca;
 • funkcjonalny;
 • patologie układu żylnego: zapalenie żył, żylaki;
 • miażdżyca, procesy autoimmunologiczne.

Normalnie nie powinno być zamieszania. W okresie noworodkowym występują wady czynnościowe: otwarte owalne okno, otwarty kanał Batalov.

Po pewnym czasie zamykają się one samodzielnie, nie wymagają leczenia i nie zagrażają życiu.

Ale poważne wady zaworów, zmiana głównych naczyń w miejscach lub transpozycja, brak zastawki, osłabienie mięśni brodawek, brak komory serca, połączone defekty są stanami zagrażającymi życiu.

Dlatego ważne jest, aby przyszła kobieta przechodziła badanie ultrasonograficzne płodu w czasie ciąży.

Wniosek

Funkcje obu rodzajów krwi, zarówno tętniczej, jak i żylnej, są bezspornie ważne. Utrzymują równowagę w ciele, zapewniają jego pełne działanie. Wszelkie naruszenia przyczyniają się do zmniejszenia wytrzymałości i siły, pogarszają jakość życia.

Aby utrzymać tę równowagę, należy pomóc Twojemu ciału: jeść dobrze, pić dużo czystej wody, ćwiczyć regularnie i spędzać czas na świeżym powietrzu.

Krew żylna przepływa
1. żyły płucne
2. aorta
3. obniżyć żyłę główną
4. lepsza żyła główna
5. tętnice płucne
6. tętnica szyjna

Oszczędzaj czas i nie wyświetlaj reklam w programie Knowledge Plus

Oszczędzaj czas i nie wyświetlaj reklam w programie Knowledge Plus

Odpowiedź

Odpowiedź jest udzielona

nemokapitan

Połącz Knowledge Plus, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi. Szybko, bez reklam i przerw!

Nie przegap tego ważnego - połącz Knowledge Plus, aby zobaczyć odpowiedź już teraz.

Obejrzyj wideo, aby uzyskać dostęp do odpowiedzi

O nie!
Wyświetlenia odpowiedzi są zakończone

Połącz Knowledge Plus, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi. Szybko, bez reklam i przerw!

Nie przegap tego ważnego - połącz Knowledge Plus, aby zobaczyć odpowiedź już teraz.

Jakiego koloru jest krew żylna i dlaczego jest ciemniejsza niż tętnicza

Krew stale krąży w organizmie, zapewniając transport różnych substancji. Składa się z osocza i zawiesiny różnych komórek (głównymi są czerwone krwinki, białe krwinki i płytki krwi) i porusza się wzdłuż ściśle określonej trasy - układu naczyń krwionośnych.

Krew żylna - co to jest?

Żylna krew, która powraca do serca i płuc z narządów i tkanek. Krąży w małym krążku krwi. Żyły, przez które płynie, leżą blisko powierzchni skóry, więc żylny wzór jest wyraźnie widoczny.

Częściowo wynika to z kilku czynników:

 1. Jest grubszy, nasycony płytkami krwi, a jeśli jest uszkodzony, łatwiejsze do zatrzymania jest krwawienie żylne.
 2. Ciśnienie w żyłach jest niższe, więc jeśli naczynie jest uszkodzone, objętość utraty krwi jest mniejsza.
 3. Jego temperatura jest wyższa, więc dodatkowo zapobiega szybkiemu spadkowi ciepła przez skórę.

A w tętnicach i żyłach płynie ta sama krew. Ale jego skład się zmienia. Z serca wchodzi do płuc, gdzie jest wzbogacony tlenem, który przenosi się do narządów wewnętrznych, zapewniając im pożywienie. Tętnicze żyły krwi noszą nazwę tętnic. Są bardziej elastyczne, krew przesuwa się na nich przez popychanie.

Krew tętnicza i żylna nie mieszają się w sercu. Pierwszy przechodzi po lewej stronie serca, drugi po prawej. Są zmieszane tylko z poważnymi patologiami serca, co pociąga za sobą znaczne pogorszenie samopoczucia.

Co to jest duży i mały krąg krążenia krwi?

Z lewej komory zawartość zostaje wypchnięta i wchodzi do tętnicy płucnej, gdzie jest nasycona tlenem. Następnie przechodzi przez tętnice i naczynia włosowate w całym ciele, przenosząc tlen i składniki odżywcze.

Aorta jest największą tętnicą, która następnie dzieli się na górną i dolną. Każdy z nich dostarcza krew odpowiednio do górnej i dolnej części ciała. Ponieważ tętnicze "płynie" wokół absolutnie wszystkich narządów, przynosi im się dzięki rozległemu systemowi kapilarnemu, krąg krążenia krwi nazywany jest dużym. Ale objętość tętnic w tym samym czasie wynosi około 1/3 całości.

Krew płynie w małym krążku krwi, który oddawał cały tlen i "bierze" produkty przemiany materii z narządów. Przepływa przez żyły. Ciśnienie w nich jest niższe, krew płynie równomiernie. Poprzez żyły powraca do serca, skąd jest pompowany do płuc.

Czym różnią się żyły od tętnic?

Tętnice są bardziej elastyczne. Wynika to z faktu, że muszą utrzymywać określoną prędkość przepływu krwi, aby dostarczyć tlen do narządów tak szybko, jak to możliwe. Ściany żył są cieńsze, bardziej elastyczne. Wynika to z mniejszego przepływu krwi, a także dużej objętości (żylna wynosi około 2/3 całości).

Czym jest krew w żyle płucnej?

Tętnice płucne zapewniają dopływ utlenionej krwi do aorty i jej dalszy krążenie w dużym krążeniu. Żyła płucna powraca do serca część natlenionej krwi, która zasila mięsień sercowy. Nazywa się to żyłą, ponieważ przyciąga krew do serca.

Co jest nasycone krwią żylną?

Działając na narządy, krew daje im tlen, zamiast tego jest nasycona produktami metabolicznymi i dwutlenkiem węgla, przybiera ciemnoczerwony odcień.

Duża ilość dwutlenku węgla - odpowiedź na pytanie, dlaczego krew żylna jest ciemniejsza niż tętnica i dlaczego żyły są niebieskie, a także zawiera składniki odżywcze wchłaniane w przewodzie pokarmowym, hormony i inne substancje syntetyzowane przez organizm.

Z naczyń, przez które przepływa krew żylna, zależy jej nasycenie i gęstość. Im bliżej serca, tym jest ono grubsze.

Dlaczego testy są pobierane z żyły?

Wynika to z rodzaju krwi w żyłach - nasyconej produktami metabolizmu i funkcjonowania narządów. Jeśli dana osoba jest chora, zawiera pewne grupy substancji, pozostałości bakterii i innych patogennych komórek. U zdrowej osoby zanieczyszczenia te nie są wykrywane. Ze względu na charakter zanieczyszczeń, a także poziom stężenia dwutlenku węgla i innych gazów, możliwe jest określenie charakteru procesu chorobotwórczego.

Drugim powodem jest to, że o wiele łatwiej jest powstrzymać krwawienie żylne podczas nakłucia naczynia. Ale są przypadki, kiedy krwawienie z żyły nie zatrzymuje się na długi czas. Jest to oznaka hemofilii, małej liczby płytek krwi. W takim przypadku nawet niewielka szkoda może być bardzo niebezpieczna dla osoby.

Jak odróżnić krwawienie żylne od tętniczego:

 1. Oszacuj objętość i charakter płynącej krwi. Żylna płynie równomiernym strumieniem, wyrzutem tętniczym w porcjach, a nawet "fontannami".
 2. Oceń, jaki kolor ma krew. Jasny szkarlak wskazuje na krwawienie tętnicze, ciemne bordo - żylne.
 3. Płyn tętniczy, żylny bardziej gęsty.

Dlaczego żylne zapadają się szybciej?

Jest bardziej gęsty, zawiera dużą liczbę płytek krwi. Niska prędkość przepływu krwi umożliwia tworzenie siatki fibryny w miejscu uszkodzenia naczynia, do którego płytki przywierają.

Jak zatrzymać krwawienie żylne?

Z lekkim uszkodzeniem żył kończyn, wystarczy stworzyć sztuczny odpływ krwi, podnosząc rękę lub nogę ponad poziom serca. Na samej ranie należy założyć ciasny bandaż, aby zminimalizować utratę krwi.

Jeśli uszkodzenie jest głębokie, należy umieścić opaskę uciskową powyżej uszkodzonej żyły, aby ograniczyć przepływ krwi do miejsca urazu. Latem można go przechowywać przez około 2 godziny, zimą - przez godzinę, maksymalnie półtorej. W tym czasie musisz mieć czas na dostarczenie ofiary do szpitala. Jeśli trzymasz uprząż dłużej niż określony czas, odżywianie tkanek zostanie przerwane, co grozi martwicą.

Zastosuj lód do obszaru wokół rany. Pomoże to spowolnić krążenie krwi.

Ruch krwi w ciele ludzkim.

W naszym ciele krew stale porusza się wzdłuż zamkniętego układu naczyń w ściśle określonym kierunku. Ten ciągły ruch krwi nazywany jest krążeniem krwi. Ludzki układ krążenia jest zamknięty i ma 2 okręgi krążenia krwi: duże i małe. Głównym organem, który zapewnia przepływ krwi, jest serce.

Układ krążenia składa się z serca i naczyń krwionośnych. Naczynia składają się z trzech rodzajów: tętnic, żył, naczyń włosowatych.

Serce jest pustym mięśnio- wym narządem (waga około 300 gramów) wielkości pięści, umieszczonym w jamie klatki piersiowej po lewej stronie. Serce otacza osierdzie, które jest utworzone przez tkankę łączną. Pomiędzy sercem a osierdzeniem znajduje się płyn, który zmniejsza tarcie. Osoba ma czterokomorowe serce. Przegroda poprzeczna dzieli ją na lewą i prawą połowę, z których każda jest podzielona przez zastawki lub przedsionek i komorę. Ściany przedsionków są cieńsze niż ściany komór. Ściany lewej komory są grubsze niż ściany prawej, ponieważ świetnie się spisują, przepychając krew do wielkiego krążenia. Na granicy między przedsionkami i komorami znajdują się klapy, które zapobiegają wstecznemu przepływowi krwi.

Serce otacza osierdzie (osierdzie). Lewe przedsionki oddzielone są od lewej komory zastawką dwupłatkową, a prawe przedsionkiem z prawej komory zastawką trójdzielną.

Silne nici ścięgna są przymocowane do zaworów komór. Ta konstrukcja nie pozwala na przejście krwi z komór do przedsionka przy jednoczesnym zmniejszeniu komory. U podstawy tętnicy płucnej i aorty znajdują się zastawki półksiężycowate, które nie pozwalają na przepływ krwi z tętnic z powrotem do komór serca.

W prawym przedsionku wchodzi krew żylna z krążenia ogólnoustrojowego, w lewej - krew tętnicza z płuc. Ponieważ lewa komora dostarcza krew do wszystkich narządów krążenia ogólnoustrojowego, po lewej stronie znajduje się tętnica płuc. Ponieważ lewa komora dostarcza krew do wszystkich narządów krążenia płucnego, jej ściany są około trzy razy grubsze niż ściany prawej komory. Mięsień sercowy to szczególny rodzaj mięśni poprzecznie prążkowanych, w którym włókna mięśniowe łączą się ze sobą i tworzą złożoną sieć. Taka struktura mięśniowa zwiększa swoją siłę i przyspiesza przejście impulsu nerwowego (wszystkie mięśnie reagują jednocześnie). Mięsień sercowy różni się od mięśni szkieletowych swoją zdolnością do rytmicznego skurczenia się, reagowania na impulsy powstające w samym sercu. Zjawisko to nazywa się automatycznie.

Tętnice są naczyniami, przez które krew przemieszcza się z serca. Tętnice są grubościennymi naczyniami, których środkowa warstwa jest reprezentowana przez elastyczne włókna i gładkie mięśnie, dlatego tętnice są w stanie wytrzymać znaczne ciśnienie krwi i nie pękać, ale tylko rozciągać.

Gładkie muskulatury tętnic pełnią nie tylko funkcję strukturalną, ale ich redukcja przyczynia się do szybszego przepływu krwi, ponieważ moc tylko jednego serca nie wystarcza do prawidłowego krążenia krwi. W tętnicach nie ma zastawek, krew płynie szybko.

Żyły są naczyniami przenoszącymi krew do serca. W ścianach żył znajdują się również zastawki, które zapobiegają wstecznemu przepływowi krwi.

Żyły są cieńsze niż tętnice, aw środkowej warstwie są mniej elastyczne włókna i elementy mięśniowe.

Krew płynąca przez żyły nie płynie całkowicie biernie, mięśnie otaczające żyłę wykonują pulsujące ruchy i przenoszą krew przez naczynia do serca. Kapilary są najmniejszymi naczyniami krwionośnymi, przez które osiągana jest krew z substancjami odżywczymi w płynie tkankowym. Ściana kapilarna składa się z pojedynczej warstwy płaskich komórek. W błonach tych komórek znajdują się wielomianowe małe dziury, które ułatwiają przejście przez ścianę naczyń włosowatych substancji zaangażowanych w metabolizm.

Ruch krwi występuje w dwóch kręgach krążenia krwi.

Krążenie ogólnoustrojowe to droga krwi od lewej komory do prawego przedsionka: lewa komora aorty, aorta piersiowa, aorta brzuszna, tętnice, naczynia włosowate w narządach (wymiana gazowa w tkankach), górna (dolna) żyła główna, prawe przedsionki

Krążenie krwi w układzie krążenia - droga od prawej komory do lewego przedsionka: prawostronna tętnica płucna prawa (po lewej) kapilary płucne w płucach wymiana gazowa w płucach żyły płucne lewe przedsionek

W krążeniu płucnym krew żylna porusza się wzdłuż tętnic płucnych, a krew tętnicza przepływa przez żyły płucne po wymianie płuc.

Krew żylna

Krew w ludzkim ciele krąży w zamkniętym systemie. Główną funkcją płynu biologicznego jest dostarczanie komórkom tlenu i składników odżywczych oraz usuwanie dwutlenku węgla i produktów przemiany materii.

Niewiele o układzie krążenia

Ludzki układ krążenia ma złożone urządzenie, płyn biologiczny krąży w małym i dużym obiegu.

Dzięki przegrodzie międzykomorowej krew żylna, która znajduje się po prawej stronie serca, nie miesza się z krwią tętniczą, która znajduje się w prawej części. Zawory znajdujące się pomiędzy komorami i przedsionkami oraz między komorami i tętnicami uniemożliwiają przepływ w przeciwnym kierunku, to jest od największej tętnicy (aorty) do komory i komory do przedsionka.

Z redukcją lewej komory, której ściany są najgrubsze, powstaje maksymalne ciśnienie, krew bogata w tlen jest wpychana do wielkiego krążenia i rozprzestrzenia się przez tętnice w całym ciele. W układzie kapilarnym gazy są wymieniane: tlen wnika do komórek tkanek, dwutlenek węgla z komórek wchodzi do krwioobiegu. W ten sposób tętnica staje się żylna i przepływa przez żyły do ​​prawego przedsionka, a następnie do prawej komory. To jest wielki krąg krążenia krwi.

Następnie żylne tętnice płucne dostają się do kapilar płucnych, gdzie uwalniają dwutlenek węgla do powietrza i są wzbogacone tlenem, ponownie stając się tętnicami. Teraz przepływa przez żyły płucne do lewego przedsionka, a następnie do lewej komory. Zamyka więc mały krąg krążenia krwi.

Charakterystyka

Krew żylną wyróżnia się wieloma parametrami, od wyglądu do funkcji.

 • Wiele osób wie, jaki to jest kolor. Ze względu na nasycenie dwutlenkiem węgla jego kolor jest ciemny z niebieskawym odcieniem.
 • Jest uboga w tlen i składniki odżywcze, podczas gdy istnieje wiele produktów przemiany materii.
 • Jego lepkość jest wyższa niż lepkość krwi bogatej w tlen. Jest to spowodowane zwiększeniem się liczby krwinek czerwonych w związku z przyjmowaniem w nich dwutlenku węgla.
 • Ma wyższą temperaturę i niższe pH.
 • Krew przepływa powoli przez żyły. Wynika to z obecności w nich zaworów, które spowalniają jego prędkość.
 • W ciele ludzkim jest więcej żył niż w tętnicach, a krew żylna w ogólności stanowi około dwóch trzecich całości.
 • Ze względu na położenie żył płynie blisko powierzchni.

Skład

Testy laboratoryjne ułatwiają odróżnienie krwi żylnej od składu krwi tętniczej.

 • W żylnym napięciu tlenu w normie jest 38-42 mm Hg (w tętnicach - od 80 do 100).
 • Dwutlenek węgla - około 60 mm Hg. Art. (w tętnicy - około 35).
 • Poziom pH wynosi 7,35 (tętnica - 7,4).

Funkcje

Przez żyły wypływa krew, która przenosi produkty wymiany i dwutlenku węgla. Zawiera substancje odżywcze wchłaniane przez ścianki przewodu pokarmowego i hormony wytwarzane przez gruczoły dokrewne.

Ruch przez żyły

Kiedy się porusza, krew żylna pokonuje siłę grawitacji i doświadcza ciśnienia hydrostatycznego, dlatego jeśli żyła jest uszkodzona, spokojnie płynie, a jeśli tętnica jest uszkodzona, to bije klucz.

Jego prędkość jest znacznie mniejsza niż w przypadku arterii. Serce uwalnia tętnicę krwi pod ciśnieniem 120 mm Hg, a po przejściu przez naczynia włosowate i staje się żylne, ciśnienie stopniowo spada i osiąga 10 mm Hg. filar.

Dlaczego analiza bierze materiał z żyły

Krew żylna zawiera produkty rozkładu powstałe w procesie przemiany materii. W przypadku chorób substancje, które nie mogą być w normalnym stanie, powinny się do niego dostać. Ich obecność pozwala podejrzewać rozwój procesów patologicznych.

Jak określić rodzaj krwawienia

Wizualnie jest to dość łatwe do wykonania: krew z żyły jest ciemna, gęstsza i płynie strumieniem, podczas gdy krew tętnicza jest bardziej płynna, ma jasny szkarłatny odcień i wypływa z fontanny.

Krwotok żylny łatwiej się zatrzymuje, w niektórych przypadkach, gdy tworzy się skrzep krwi, może się zatrzymać. Zwykle wymaga opatrunku ciśnieniowego naniesionego poniżej rany. Jeśli żyła na ramieniu jest uszkodzona, może wystarczyć podniesienie ramienia do góry.

W odniesieniu do krwawienia tętniczego jest bardzo niebezpieczne, ponieważ nie zatrzymuje się, znaczna utrata krwi, śmierć może marszczyć brwi w ciągu godziny.

Wniosek

Układ krążenia jest zamknięty, więc krew w trakcie jego ruchu staje się tętnicza lub żylna. Wzbogacony w tlen, przechodzi przez układ kapilarny, podaje go do tkanek, przyjmuje produkty rozpadu i dwutlenek węgla, a tym samym staje się żylny. Następnie pędzi do płuc, gdzie traci dwutlenek węgla i produkty przemiany materii, a także wzbogaca się w tlen i substancje odżywcze, ponownie stając się tętnicami.

Jaka jest różnica między krwią żylną a tętniczą?

Układ naczyniowy utrzymuje konsystencję w naszym ciele lub homeostazę. Pomaga mu w procesie adaptacji, z jego pomocą możemy znieść znaczny wysiłek fizyczny. Wybitni naukowcy, od czasów starożytnych, interesowali się kwestią struktury i działania tego systemu.

Jeśli układ krążenia jest reprezentowany jako zamknięty system, jego głównymi elementami będą dwa typy naczyń: tętnice i żyły. Każdy wykonuje określony zestaw zadań i przenosi różne rodzaje krwi. To, co odróżnia krew żylną od krwi tętniczej, analizujemy w artykule.

Krew tętnicza

Zadaniem tego typu jest dostarczanie tlenu i substancji odżywczych do narządów i tkanek. Płynie z serca, bogatego w hemoglobinę.

Kolor krwi tętniczej i żylnej jest inny. Kolor krwi tętniczej jest jasno czerwony.

Największym naczyniem, w którym się porusza, jest aorta. Charakteryzuje się dużą prędkością.

Jeśli wystąpi krwawienie, zatrzymanie go wymaga wysiłku ze względu na pulsujący charakter pod wysokim ciśnieniem. pH jest wyższe niż żylne. Na naczyniach, wzdłuż których ten typ się porusza, lekarze mierzą puls (na tętnicy szyjnej lub naświetlania).

Krew żylna

Krew żylna to krew, która wypływa z narządów, aby oddać dwutlenek węgla. Nie ma korzystnych pierwiastków śladowych, niesie bardzo niskie stężenie O2. Ale bogaty w końcowe produkty przemiany materii, ma dużo cukru. Ma wyższą temperaturę, stąd wyrażenie "ciepła krew". Do laboratoryjnych działań diagnostycznych użyj go. Wszystkie leki pielęgniarki są wstrzykiwane przez żyły.

Ludzka krew żylna, w przeciwieństwie do tętnic, ma ciemny, bordowy kolor. Ciśnienie w żyle żylnej jest niskie, krwawienie, które rozwija się, gdy żyły są uszkodzone, nie jest intensywne, krew powoli wypływa, zwykle są zatrzymywane za pomocą bandaża ciśnieniowego.

Aby zapobiec jego ruchowi wstecz, żyły mają specjalne zawory, które zapobiegają powrotowi, pH jest niskie. W organizmie ludzkim liczba żył jest większa niż tętnic. Znajdują się bliżej powierzchni skóry, u osób o jasnym kolorze są wyraźnie widoczne wizualnie.

Dowiedz się z tego artykułu, jak radzić sobie z zastojem krwi w żyłach.

Jeszcze raz o różnicach

Tabela przedstawia porównawczy opis krwi tętniczej i żylnej.

Uwaga! Najczęstszym pytaniem jest, która krew jest ciemniejsza: żylna czy tętnicza? Pamiętaj - żyły. Ważne jest, aby nie mylić w sytuacjach awaryjnych. W przypadku krwawienia tętniczego ryzyko utraty dużej ilości w krótkim okresie jest bardzo wysokie, istnieje ryzyko śmiertelnego wyniku i należy podjąć pilne działania.

Kręgi krążenia krwi

Na początku artykułu zauważono, że krew porusza się w układzie naczyń krwionośnych. Z szkolnego programu nauczania większość ludzi wie, że ruch jest okrągły, a istnieją dwa główne koła:

Ssaki, w tym ludzie, mają w sercach cztery kamery. A jeśli dodasz długość wszystkich statków, pojawi się ogromna postać - 7 tysięcy metrów kwadratowych.

Ale właśnie taki obszar pozwala ciału zaopatrywać się w O2 we właściwym stężeniu i nie powoduje niedotlenienia, czyli głodu tlenu.

BKK rozpoczyna się w lewej komorze, z której wychodzi aorta. Jest bardzo mocny, ma grube ściany, mocną warstwę mięśniową, a jego średnica u dorosłego wynosi trzy centymetry.

Kończy się w prawym atrium, w którym płynie 2 żyły głównej lawy. ICC powstaje w prawej komorze z tułowia płucnego i zamyka się w lewym przedsionku przez tętnice płucne.

Tętnicza krew tętna krwi płynie w dużym kole i jest kierowana do każdego narządu. W jego trakcie średnica naczyń stopniowo zmniejsza się do bardzo małych naczyń włosowatych, które dają wszystko, co przydatne. I z powrotem, przez żyły, stopniowo zwiększając swoją średnicę do dużych naczyń, takich jak górne i dolne puste żyły, przepływa zubożony żylny.

Po wejściu do prawego przedsionka, przez specjalny otwór, zostaje on wepchnięty do prawej komory, z której zaczyna się małe koło, płucne. Krew dociera do pęcherzyków płucnych, które wzbogacają ją w tlen. W ten sposób krew żylna staje się tętnicza!

Dzieje się coś bardzo zaskakującego: krew tętnicza nie przemieszcza się przez tętnice, ale przez żyły płucne, które przepływają do lewego przedsionka. Krew nasycona nową porcją tlenu dostaje się do lewej komory, a koła znów się powtarzają. Dlatego twierdzenie, że krew żylna porusza się w żyłach, jest złe, wszystko tutaj działa na odwrót.

Fakt! W 2006 r. Przeprowadzono badanie dotyczące funkcjonowania BPC i ICC u osób z nieprawidłową postawą, a mianowicie ze skoliozą. Przyciąga 210 osób do 38 lat. Okazało się, że jeśli istnieje choroba skoliozy, dochodzi do zakłóceń w ich pracy, szczególnie wśród nastolatków. W niektórych przypadkach wymaga leczenia chirurgicznego.

W niektórych stanach patologicznych przepływ krwi może być upośledzony, a mianowicie:

 • organiczne wady serca;
 • funkcjonalny;
 • patologie układu żylnego: zapalenie żył, żylaki;
 • miażdżyca, procesy autoimmunologiczne.

Normalnie nie powinno być zamieszania. W okresie noworodkowym występują wady czynnościowe: otwarte owalne okno, otwarty kanał Batalov.

Po pewnym czasie zamykają się one samodzielnie, nie wymagają leczenia i nie zagrażają życiu.

Ale poważne wady zaworów, zmiana głównych naczyń w miejscach lub transpozycja, brak zastawki, osłabienie mięśni brodawek, brak komory serca, połączone defekty są stanami zagrażającymi życiu.

Dlatego ważne jest, aby przyszła kobieta przechodziła badanie ultrasonograficzne płodu w czasie ciąży.

Wniosek

Funkcje obu rodzajów krwi, zarówno tętniczej, jak i żylnej, są bezspornie ważne. Utrzymują równowagę w ciele, zapewniają jego pełne działanie. Wszelkie naruszenia przyczyniają się do zmniejszenia wytrzymałości i siły, pogarszają jakość życia.

Aby utrzymać tę równowagę, należy pomóc Twojemu ciału: jeść dobrze, pić dużo czystej wody, ćwiczyć regularnie i spędzać czas na świeżym powietrzu.

Ruch krwi u ludzi

Ciało ludzkie jest przesiąknięte naczyniami, przez które stale krąży krew. Jest to ważny warunek życia tkanek i narządów. Przepływ krwi przez naczynia zależy od nerwowej regulacji i jest dostarczany przez serce, które działa jak pompa.

Struktura układu krążenia

Układ krążenia obejmuje:

Płyn nieustannie krąży w dwóch zamkniętych okręgach. Małe zapasy przewodów naczyniowych mózgu, szyi, górnej części tułowia. Duże - naczynia dolnej części ciała, nogi. Ponadto rozróżnia się łożysko (dostępne podczas rozwoju płodu) i krążenie wieńcowe.

Struktura serca

Serce jest pustym stożkiem składającym się z tkanki mięśniowej. U wszystkich ludzi narząd ma nieco inny kształt, czasami strukturę. Ma 4 sekcje - prawą komorę (RV), lewą komorę (LV), prawe przedsionek (PP) i lewe przedsionek (LP), które komunikują się ze sobą przez otwory.

Otwory nakładają się na zawory. Pomiędzy lewymi sekcjami - zastawka mitralna, między prawym - zastawką.

Trzustka wypycha płyn do krążenia płucnego przez zastawkę płucną do pnia płucnego. LV ma bardziej gęste ściany, ponieważ przepuszcza krew do dużego krążka krwi, przez zastawkę aortalną, to znaczy musi wytworzyć wystarczające ciśnienie.

Po wyjęciu części płynu z oddziału zawór zamyka się, zapewniając w ten sposób ruch płynu w jednym kierunku.

Funkcja tętnicy

Krew wzbogacona tlenem dostaje się do tętnic. Przez niego jest transportowany do wszystkich tkanek i narządów wewnętrznych. Ściany naczyń krwionośnych są grube i mają dużą elastyczność. Płyn jest uwalniany do tętnicy pod wysokim ciśnieniem - 110 mm Hg. Art., A elastyczność jest istotną cechą, która utrzymuje nienaruszone naczynia krwionośne.

Tętnica ma trzy membrany, które zapewniają jej zdolność do wykonywania swoich funkcji. Środkowa skorupa składa się z gładkiej tkanki mięśniowej, która umożliwia ścianom zmianę światła w zależności od temperatury ciała, potrzeb poszczególnych tkanek lub pod wysokim ciśnieniem. Wnikając w tkankę, tętnice zwężają się, przechodząc w naczynia włosowate.

Funkcje kapilarne

Kapilary przenikają wszystkie tkanki ciała, z wyjątkiem rogówki i naskórka, przenoszą one tlen i składniki odżywcze. Wymiana jest możliwa dzięki bardzo cienkiej ściance naczyń krwionośnych. Ich średnica nie przekracza grubości włosów. Stopniowo naczynia włosowate stają się żylne.

Funkcje żył

Żyły niosą krew do serca. Są większe niż tętnice i zawierają około 70% całkowitej objętości krwi. W przebiegu układu żylnego istnieją zawory, które działają na zasadzie serca. Wyciekają krew i zamykają się za nią, aby zapobiec jej odpływowi. Żyły są podzielone na powierzchowne, umieszczone bezpośrednio pod skórą i głęboko - przechodzące w mięśnie.

Głównym zadaniem żył jest transport krwi do serca, w którym nie ma tlenu, a produkty rozpadu są obecne. Tylko żyły płucne przenoszą krew do serca za pomocą tlenu. Jest ruch w górę. W przypadku nieprawidłowego działania zastawek, krew stagnuje naczynia, rozciągając je i deformując ściany.

Co powoduje ruch krwi w naczyniach:

 • skurcz mięśnia sercowego;
 • skurcz warstwy mięśni gładkich naczyń;
 • różnica w ciśnieniu krwi w tętnicach i żyłach.

Przepływ krwi przez naczynia

Krew porusza się ciągle w naczyniach. Gdzieś szybciej, gdzieś wolniej, zależy to od średnicy naczynia i ciśnienia, pod którym krew jest uwalniana z serca. Szybkość ruchu przez kapilary jest bardzo niska, dzięki czemu możliwe są procesy wymiany.

Krew porusza się w wirze, przynosząc tlen przez całą średnicę ściany naczynia. Z powodu takich ruchów wydaje się, że bąbelki tlenowe są wypychane poza granice rurki naczyniowej.

Krew zdrowej osoby płynie w jednym kierunku, objętość wypływu jest zawsze równa objętości dopływu. Powód ciągłego ruchu wynika z elastyczności rur naczyniowych i oporności, którą płyny muszą pokonać. Kiedy krew dostaje się do aorty i tętnicy, rozciągają się, a następnie zwężają, stopniowo przepuszczając płyn dalej. Tak więc nie porusza się w szarpnięciach, gdy serce się kurczy.

Układ krążenia

Schemat małego koła pokazano poniżej. Gdzie trzustka - prawa komora, LS - pień płucny, PLA - prawa tętnica płucna, LLA - lewa tętnica płucna, LH - żyły płucne, LP - lewe przedsionek.

Przez krąg krążenia płucnego płyn przechodzi do naczyń włosowatych płucnych, gdzie otrzymuje pęcherzyki tlenu. Płyn wzbogacony w tlen nazywany jest płynem tętniczym. Z LP trafia do LV, z którego pochodzi krążenie cielesne.

Wielki krąg krążenia krwi

Krążenie fizycznego krążenia krwi, gdzie: 1. LZH - lewa komora.

3. Sztuka - tętnice tułowia i kończyn.

5. PV - puste żyły (prawe i lewe).

6. PP - prawo atrium.

Koło ciała ma na celu rozprowadzenie płynu pełnego pęcherzyków tlenu w całym ciele. Niesie Oh2, składniki odżywcze do tkanek po drodze zbierające produkty rozpadu i CO2. Następnie następuje ruch wzdłuż trasy: PZh - PL. A następnie zaczyna się ponownie poprzez krążenie płucne.

Osobiste krążenie krwi w sercu

Serce jest "autonomiczną republiką" organizmu. Ma własny system unerwienia, który napędza mięśnie narządu. I własny krąg krążenia krwi, które tworzą tętnice wieńcowe z żyłami. Tętnice wieńcowe niezależnie regulują dopływ krwi do tkanek serca, co jest ważne dla ciągłej pracy narządu.

Struktura naczyń krwionośnych nie jest identyczna. Większość ludzi ma dwie tętnice wieńcowe, ale czasami jest trzecia. Serce może być karmione z prawej lub lewej tętnicy wieńcowej. Z tego powodu trudno jest ustalić normy krążenia serca. Natężenie przepływu krwi zależy od obciążenia, sprawności fizycznej, wieku osoby.

Obrót łożyska

Obrzęk łożyskowy jest nieodłącznym elementem każdej osoby na etapie rozwoju płodu. Płód otrzymuje krew od matki przez łożysko, które powstaje po zapłodnieniu. Z łożyska przechodzi do żyły pępowinowej dziecka, skąd trafia do wątroby. To wyjaśnia duży rozmiar tego ostatniego.

Płyn arteryjny wchodzi do żyły głównej, gdzie miesza się z żyłami, a następnie przechodzi do lewego przedsionka. Z niej krew przepływa do lewej komory przez specjalny otwór, po którym - natychmiast do aorty.

Ruch krwi w ludzkim ciele w małym kółku rozpoczyna się dopiero po urodzeniu. Przy pierwszym oddechu naczynia płuc są rozszerzone i rozwijają się przez kilka dni. Owalny otwór w sercu może przetrwać rok.

Patologia układu krążenia

Cyrkulacja odbywa się w systemie zamkniętym. Zmiany i patologie w naczyniach włosowatych mogą niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie serca. Stopniowo problem będzie się pogłębiać i przekształcić w poważną chorobę. Czynniki wpływające na przepływ krwi:

 1. Patologie serca i dużych naczyń prowadzą do tego, że krew przepływa do peryferii z niewystarczającą objętością. Toksyny pozostają w tkankach, nie otrzymują wystarczającego zapasu tlenu i stopniowo zaczynają się rozkładać.
 2. Patologie krwi, takie jak zakrzepica, zastój, zator, prowadzą do zablokowania naczyń krwionośnych. Ruch przez tętnice i żyły staje się trudny, co deformuje ściany naczyń krwionośnych i spowalnia przepływ krwi.
 3. Deformacja naczyń. Ściany mogą się rozrzedzać, rozciągać, zmieniać ich przepuszczalność i tracić elastyczność.
 4. Patologia hormonalna. Hormony są w stanie zwiększyć przepływ krwi, co prowadzi do silnego wypełnienia naczyń krwionośnych.
 5. Ściśnięcie naczyń. Gdy naczynia krwionośne są ściśnięte, dopływ krwi do tkanek zatrzymuje się, co prowadzi do śmierci komórki.
 6. Naruszenie unerwienia narządów i urazów może prowadzić do zniszczenia ścian tętnic i wywołać krwawienie. Również naruszenie normalnego unerwienia prowadzi do zaburzeń całego układu krążenia.
 7. Zakaźna choroba serca. Na przykład zapalenie wsierdzia, które wpływa na zastawki serca. Zawory nie zamykają się szczelnie, co przyczynia się do wstecznego przepływu krwi.
 8. Uszkodzenie naczyń mózgowych.
 9. Choroby żył cierpiących na zastawki.

Również ruch krwi wpływa na styl życia człowieka. Sportowcy mają bardziej stabilny system krążenia, dlatego są bardziej wytrzymali, a nawet szybkie bieganie nie przyspiesza natychmiastowego rytmu serca.

Zwykły człowiek może ulegać zmianom w krążeniu krwi nawet z wędzonego papierosa. Z powodu urazów i pęknięcia naczyń krwionośnych układ krążenia jest w stanie tworzyć nowe anastomozy w celu zapewnienia "utraconych" obszarów krwią.

Regulacja krążenia krwi

Każdy proces w ciele jest kontrolowany. Istnieje również regulacja krążenia krwi. Aktywność serca aktywowana jest przez dwie pary nerwów - sympatyczną i wędrowną. Pierwsze podniecają serce, drugie hamują, jakby kontrolują się nawzajem. Ciężkie podrażnienie nerwu błędnego może zatrzymać serce.

Zmiana średnicy naczyń następuje również z powodu impulsów nerwowych z rdzenia przedłużonego. Częstość akcji serca zwiększa się lub zmniejsza w zależności od sygnałów pochodzących z zewnątrz stymulacji, takich jak ból, zmiany temperatury itp.

Ponadto regulacja pracy serca występuje z powodu substancji zawartych we krwi. Na przykład adrenalina zwiększa częstotliwość skurczów mięśnia sercowego i jednocześnie zwęża naczynia krwionośne. Acetylocholina daje odwrotny efekt.

Wszystkie te mechanizmy są potrzebne do utrzymania stałej nieprzerwanej pracy w ciele, niezależnie od zmian w otoczeniu zewnętrznym.

Układ sercowo-naczyniowy

Powyższe stanowi jedynie krótki opis ludzkiego układu krążenia. Ciało zawiera ogromną liczbę statków. Ruch krwi w dużym kole przechodzi przez całe ciało, dostarczając każdemu organowi krwi.

Układ sercowo-naczyniowy obejmuje również narządy układu limfatycznego. Mechanizm ten działa wspólnie, pod kontrolą regulacji neuro-refleksu. Rodzaj ruchu w naczyniach może być bezpośredni, co wyklucza możliwość procesów metabolicznych lub wir.

Ruch krwi zależy od działania każdego układu w ludzkim ciele i nie można go opisać jako stałej. Różni się w zależności od wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Różne organizmy, które istnieją w różnych warunkach, mają własne normy krążenia krwi, w których normalna aktywność życiowa nie będzie zagrożona.